Pazartesi, Aralık 11, 2023

İhtisas Seminerleri

Nedir?
İSEFAM İhtisas Seminerleri İslam iktisadı ve ilgili alanlarda uzman akademisyenlerin veya sektör temsilcilerinin bir konuyu detaylı olarak ele aldığı seminerler serisidir.

Programın işleyişi ve süresi nedir?
İhtisas Seminerleri belirtilen gün ve saatlerde yapılmakta olup bir veya iki oturumdan oluşmaktadır. Oturumlar ortalama 90 dk. sürmektedir.

Katılım Şartları Nelerdir?
İhtisas Seminerleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

Gerçekleştirilen İhtisas Seminerleri

Katılım Finans Sektörünün Mevzuatsal Durumu Programı Ertelenmiştir.

0
İSEFAM Seminerleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet BAYINDIR "Katılım Finans Sektörünün Mevzuatsal Dönümü" başlıklı programı daha sonra duyurulacak bir tarihe ertelenmiştir. 

İslam Miras Hukuku

0
İSEFAM bünyesinden gerçekleştirilen İhtisas Seminerleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü Prof. Dr. Süleyman Kaya ile “İslam Miras Hukuku” konusu ele alındı. İslam miras hukukunu genel hatlarıyla ele alan Prof. Dr. Süleyman Kaya, İslam’da...

Katılım Finans Sermaye Piyasaları

0
24 Mart 2021 tarihinde İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası A. Ş. Hazine-Aktif Pasif ve Sermaye Piyasaları Müdürü Serhan Yıldırım’ın ve yönetmen Gökhan Alpen’in konuşmacı oldukları “Katılım Finans Sermaye Piyasaları” semineri çevrim...

Tekâfül Sigortacılığının Fıkhî Esasları

0
İSEFAM ihtisas seminerleri kapsamında, 4 Mart 2021 Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay’ın sunumuyla “Tekafül Sigortacılığının Fıkhi Esasları” başlıklı program gerçekleştirilmiştir. Programda tekafül...

Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama

0
İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yatbaz tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde “Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama” konusunu ele alınmıştır. Faizsiz finans kuruluşlarında gözetilmesi gereken muhasebe...

Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler

0
5 Kasım 2020 tarihinde İSEFAM bünyesinde “Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler” başlıklı ihtisas semineri gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Durmuş’un sunumuyla gerçekleşen programda future, forward ve swap gibi vadeli işlemlerin...

İktisadi Düşünce, Kurumsal İktisat ve İslam Ekonomi Doktrini

0
Sakarya Üniversitesi İSEFAM tarafından “İktisadi Düşünce, Kurumsal İktisat ve İslam Ekonomi Doktrini” başlıklı bir seminer düzenlendi. SAÜ İSEFAM (İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi) Seminer Salonunda gerçekleştirilen seminere Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğr....

Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları

0
İhtisas Seminerleri çerçevesinde Abdullah OKULU ve Hakkı Kemal YILMAZ’ın sunumuyla “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları” semineri 11 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11:00’da İsefam Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir. Seminerde Danışma Kurullarının İşleyişi, Mevcut Uygulamalar ve...

Zekât Ahkâmı İhtisas Semineri

0
İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman KAYA "Zekât Ahkâmı" başlıklı seminerler gerçekleştirecektir. İlk seminer 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 14:30'da olup diğerleri 8 Şubat 2019 Cuma günü 14:30'da ve 15...

Prof. Dr. Murat Çizakça ile İhtisas Seminerleri Gerçekleştirildi.

0
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ihtisas seminerleri kapsamında 23-24 Ocak’ta Prof. Dr. Murat Çizakça Sakarya Üniversitesi’nde ağırlandı. İki gün süren seminerlerde Prof. Dr. Murat Çizakça, “İş...

İslam’da Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar

0
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği, İhtisas Seminerleri kapsamında 30 Ekim 2018 tarihinde İSEFAM Seminer Salonu’nda, “İslam’da Sosyal Politika” başlıklı seminer gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri...

Gazali Düşüncesinde Adalet ve Sosyal Adalet

0
İSEFAM İhtisas Seminerleri çerçevesinde 20 Nisan Cuma günü Prof. Dr. Sabri Orman'ın Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu’nda "Gazali Düşüncesinde Adalet ve Sosyal Adalet" başlıklı makalesi bizzat kendi sunumuyla ele alındı. Programa katılımın yoğun...

“Katılım Ekonomisi: Yeni Zihin, Yeni İktisat” Kitabının İlk Bölümü Temel Hazıroğlu İle Müzakere Edildi

0
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) bünyesinde düzenlenen ihtisas seminerleri çerçevesinde Temel Hazıroğlu’nun “Katılım Ekonomisi: Yeni Zihin, Yeni İktisat” adlı kitabının müzakeresine 1 Kasım 2017 Çarşamba günü Sosyal Bilimler...