Salı, Haziran 28, 2022

İdari Yapı

Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ASLAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÇİLİNGİR

İSEFAM Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Çalışır
Prof. Dr. Şakir Görmüş
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Çilingir
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş
Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev

Görevli İdari Personel
Mehmet Tokkan