Pazartesi, Aralık 11, 2023

İslam İktisadi Kademe Eğitimi

Nedir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayan lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik İslam İktisadı Kademe Eğitimi birbirini tamamlayacak üç kademeden (3 yıl) oluşmaktadır:
– İlk kademede, İslam iktisadı konusunda farklı alanlara yönelik yazılmış eserlerin okunması ve temel meseleler hakkında genel malumat elde edilerek katılımcıların hangi konulara ilgi duyduklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
– İkinci kademede, İslam iktisadı düşüncesi, İslam iktisat tarihi ve İslam iktisat teorisi alanlarında okumalar planlanmaktadır.
– Üçüncü kademede, ikinci kademede belirlenen alanlarda daha derinlikli okumalar yapılarak somut çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Programın işleyişi ve süresi nedir?
Programda her ay belirlenen kitaplar akademisyenler tarafından tahlil edilmektedir. Her tahlil ortalama 1 saat sürmektedir.

Katılım şartları nelerdir?

Program lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
Kontenjan kısıtlaması ve programa devam zorunluluğu (%90) bulunmaktadır.
Belirtilen tarihler içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmamaktadır.
Programa düzenli katılım sağlayanlara sertifika verilecektir.
Tahliller belirlenen tarihlerde İSEFAM’da yapılacaktır.

İslam İktisadı Kademe Eğitimi 2019-2020