Pazartesi, Eylül 27, 2021
İKAM ve İSEFAM tarafından yeni bir araştırma rapor serisi hayata geçirildi. "İslami Sosyal Finans" teması altında konunun çeşitli boyutları ele alınacaktır. İslami Sosyal Finans (İSF) rapor serisinin ilk raporu olan bu çalışmada, İSF’nin teorik ve kavramsal çerçevesinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda üçüncü sektöre dair geliştirilen teorik çerçeve kullanılarak; kamu,...
Çevre, canlı ve cansız varlıkların içinde yaşadığı ve birbirleriyle ilişki içerisinde oldukları alandır. İnsanlar ve ilişki içerisinde oldukları her şey çevre kapsamında kabul edildiğinden çevrenin korunması tüm canlılar için önem arz etmektedir. İslam’da her şey bir denge üzerine kuruludur. Bu nedenle bireyler bu dengeyi tahrip etmemeli, korumak için çaba...
Arş. Gör. Mücahit ÖZDEMİR, Arş. Gör. Hakan ASLAN Dünyada İslami finans denildiğinde akla ilk olarak İslami bankalar gelmektedir. Son on yıl içerisinde İslami finansın alanı özellikle sermaye piyasaları ve sigorta konularındaki gelişmeler ile daha da genişlemiştir. Ancak İslami finansın dünya finans piyasasındaki payı yüzde 1’ler civarında kalmaktadır. Buna rağmen sektörde...