Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği

0
2236

Arş. Gör. Mücahit ÖZDEMİR, Arş. Gör. Hakan ASLAN

Dünyada İslami finans denildiğinde akla ilk olarak İslami bankalar gelmektedir. Son on yıl içerisinde İslami finansın alanı özellikle sermaye piyasaları ve sigorta konularındaki gelişmeler ile daha da genişlemiştir. Ancak İslami finansın dünya finans piyasasındaki payı yüzde 1’ler civarında kalmaktadır. Buna rağmen sektörde gösterilen yüksek büyüme rakamları, sektörün krizlere olan dayanıklılığı ve konvansiyonel finansa göre etik değerleri önceleyen bir sistem sunması nedeniyle birçok kesim bu alana ilgi duymaktadır. Türkiye’de İslami bankaların tarihi 1913 yılında Sakarya’da (Adapazarı) kurulan Adapazarı İslam Ticaret Bankası’na kadar götürülebilir. Fakat günümüzde dünyada kabul edilmiş olan İslami bankacılığın Türkiye’deki örnekleri 1984 yılında yasal düzenlemesi yapılan Özel Finans Kurumları (ÖFK) ile başlamaktadır. Talep tarafında önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen 2000’li yılların başında ÖFK’lerin toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı ancak yüzde 1’ler seviyesine ulaşabilmiştir. Siyasi ve bürokratik kadronun söz konusu kuruluşlara yönelik menfi duruşu bu durumun arkasında yatan en önemli sebeplerden biridir. 2001 krizi sonrasında bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmış, AK Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte İslami finans sektörüne yönelik menfi tutum değişmiş ve özellikle son yıllarda stratejik bir alan olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de İslami finansın tarihi günümüz ve gelecek projeksiyonları içerisinde dünyadaki gelişim de dikkate alınarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Çalışmanın sonunda Türkiye’de İslami finans sektörünün gelişmesi için atılması gereken adımlarla ilgili politika önerilerinde bulunulmaktadır.