Pazartesi, Aralık 11, 2023
Ana Sayfa Etiketler Rapor

Etiket: rapor

Çağdaş Dönemde Para Vakıfları Üzerine Yeni Model Önerileri

0
Raporun temel amacı para vakıflarının güncellenmesine dair önerilen modellerin tespit edilerek köklü bir tarihe sahip olan para vakfı uygulamalarının ne oranda günümüze taşınabildiğinin ortaya...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri

0
Saime Kavakçı Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, işletmelerin kâr odaklı yapılardan paydaş sorumluluğunu önemseyen ve hedefleyen yapılara evirilmesine ön ayak olmuştur. Günümüzde birçok işletme gibi...

İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler

0
Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısını açıklamak ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İslami Mikrofinans Kuruluşu (İMFK)...

Osmanlıda Para Vakıfları ve Nakit İşletme Yöntemleri

0
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş Osmanlılar 15. yüzyıldan itibaren sultan, vezir, şeyhülislam gibi gelir düzeyi yüksek devlet adamlarının kurdukları gayrimenkul vakıflarına ilaveten, zengin olmayan...

İslam İktisadı ve Finansı Bilim Alanı Doçentlik Sistemi

0
Türkiye’nin 2023 vizyonunda İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefi bulunmaktadır. İstanbul Finans Merkezi vizyonunun önemli bir bileşeni İslami Finanstır. Türkiye’nin bulunduğu bölgede finans ve...

İslami Sosyal Finans Araştırma Raporu

0
İKAM ve İSEFAM tarafından yeni bir araştırma rapor serisi hayata geçirildi. "İslami Sosyal Finans" teması altında konunun çeşitli boyutları ele alınacaktır. İslami Sosyal Finans (İSF)...

Havayı Kirletme Hakkının Mülkiyeti ve Satın Alımı

0
Çevre, canlı ve cansız varlıkların içinde yaşadığı ve birbirleriyle ilişki içerisinde oldukları alandır. İnsanlar ve ilişki içerisinde oldukları her şey çevre kapsamında kabul edildiğinden...

Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği

0
Arş. Gör. Mücahit ÖZDEMİR, Arş. Gör. Hakan ASLAN Dünyada İslami finans denildiğinde akla ilk olarak İslami bankalar gelmektedir. Son on yıl içerisinde İslami finansın alanı...