İslam İktisadı ve Finansı Bilim Alanı Doçentlik Sistemi

0
811

Türkiye’nin 2023 vizyonunda İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefi bulunmaktadır. İstanbul Finans Merkezi vizyonunun önemli bir bileşeni İslami Finanstır. Türkiye’nin bulunduğu bölgede finans ve ticaret merkezi olması rolünün pekiştirilmesi ve bu yöndeki kapasitesinin güçlendirilmesi için, akademide gerekli düzenlemelerden en önemlisi, İslam ekonomisi ve finansı alanındaki akademik derecelerin önünün açılmasıdır. Bu çerçevede İslam iktisadi ve finansı alanında doçentlik alanının açılması büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul aldıkları kararlarla akademik ve sektörel gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda yeni doçentlik alanları ihdas etmektedirler. İslam iktisadı ve finansı için doçentlik alanının oluşturulması bir yandan Türkiye’nin öncelediği katılım finans sektörünün gelişmesine ve İstanbul’un bölgesinde en büyük finans merkezi olmasına katkıda bulunacak, diğer yandan bu alana ilişkin bilimsel üretimin artmasını sağlayarak Türk akademisinin uluslararası göreli konumunu güçlendirecektir.


İslam İktisadı ve Finansı Bilim Alanı Doçentlik Sistemi