Pazartesi, Aralık 11, 2023

Çalıştaylar

Nedir?
İSEFAM Çalıştaylar serisinde İslam Ekonomisi ve Finansı alanındaki güncel sorunların masaya yatırıldığı, alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. Çalıştaylarda ele alınan konu bir çok farklı boyuttan irdelenerek günümüz İslam Ekonomisi ve Finansı alanında uygulamasının nasıl olabileceği konusunda ilgili uygulayıcılara politika önerileri sunmayı hedefler.

Programın işleyişi ve süresi nedir?
Çalıştaylarımız yaklaşık 5 oturumdan oluşmakta ve bir günde tamamlanmaktadır. Çalıştay oturumları tebliğ sunumu ve bir müzakereci ya da genel müzakere ile tebliğin değerlendirilmesi şeklinde planlanmıştır. En son oturumda ise alanında uzman akademisyen ve ilgili kamu/sektör temsilcileri tarafından konunun genel değerlendirilmesi yapılacak çeşitli öneriler ve altı çizilen önemli noktalara değinilmektedir. Çalıştaylarımız senede iki veya daha fazla sayıda düzenlenmektedir.
Çalıştay serilerimiz daha sonra kitaplaştırılmaktadır.

[/tdc_zone]