“Kamu Katılım Bankacılığı” Başlıklı Çalıştay Gerçekleştirildi

0
2233

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nın düzenlediği İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayları Serisinin ikincisi, 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapıldı. Bu yıl “Kamu Katılım Bankacılığı” konusunun işlendiği Çalıştaya, Türkiye’de bu konudaki uzman akademisyenler ve katılım bankalarının üst düzey yöneticileri katıldı.
İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Saraç’ın açılış konuşmasını takiben Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas da kısa bir karşılama konuşması yaptı. Prof. Elmas, Sakarya Üniversite’sinin bu İslam ekonomisi ve finansına verdiği önem ve desteğin altını çizdi. Öğleden önce ve sonra iki ana oturumdan oluşan çalıştayda, son bir yıldır hazırlıkları süren ve özellikle son günlerde sıklıkla gündeme gelen devletin katılım bankacılığına girmesi konusu her boyutu ile tartışıldı. “Katılım Bankalarının ortaklık yapısının, gerçek bir İslami ekonomik düzeni başarma yönündeki etkisi”, “Mevcut katılım bankalarının ortaklık yapısının katılım bankacılığı sektörüne etkileri”, “Kamu katılım bankacılığından beklenen çıktılar” ve “Kamu katılım bankacılığından beklenen çıktıların realize edilmesi/olumsuzlukların azaltılması için stratejiler” şeklindeki dört ana başlıkta toplanan sorulara cevap aranan çalıştayda ayrıca Üniversitenin İslam Ekonomisi ve Finansı bölümü öğretim üyeleri tarafından yönetilen kamu katılım bankacılığına ilişkin ilk amuoyu araştırmasının ilk bulguları Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından açıklandı. Katılım banka müşterilerinden oluşan ve 1.200’ü aşkın örnek kütle üzerinde yapılan araştırmanın ilk sonuçları, devletin katılım bankasının mevcut devlet bankalarından tamamen ayrı bir sermaye ve ayrı bir kurumsal yapıda olması gerektiğine işaret ediyor.

Çalıştayın sonunda, gün boyunca tartışılan fikirler ışığında hazırlanan sonuç bildirgesi okundu. Katılımcıların ortak kanısı, bu Çalıştayın, hazırlıkları son aşamaya gelen devlet katılım bankalarının kuruluşu ve geleceğine dair son derece yararlı görüşlerin ve tavsiyelerin ortaya konmasına vesile olduğu idi.