İslami Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri

0
2682

İslami Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) İslam Ekonomisi ve Finansı (İEF) EABD tarafından organize edilen çalıştay serisinin üçüncüsü SBE ve yeni kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama kitap ve Araştırma Merkezi tarafından Aralık ayında organize edilen üçüncü çalıştayın konusu “İslami Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri” olarak tespit edilmiş olup ürün geliştirme ihtiyacının tespiti ve başarısı, sürecin önemli bir parçası olması gereken fetva/danışma boyutu ve danışmanlık sisteminde yeni eğilimler ele alınacaktır. Global ekonominin en önemli hastalıklarından birisi belki de en önemlisi finansallaşmadır. Reel sektör temelli bir ekonomiyi esas alan İslam bunu sağlamak üzere mekanizmaları da tesis etmektedir. Öte yandan finans ayağı ekonomik çarkların önemli bir parçasıdır. Yeni gelişen İslami Finans alanında İslami prensiplerin ışığında ürün geliştirme şüphesiz ki bir ihtiyaçtır. Fakat bu ihtiyacın yeterince karşılanması çabasında İslami prensiplerin sıkı sıkıya korunması gereği tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. İhtiyaç ihmal edilmeyecek kadar açık; prensiplere uyum tartışmaya mahal vermeyecek kadar kesinken ürün geliştirme ve fetva süreçlerinin mevcut durumunun belirlenmesi, sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayları-3 gerçekleştirilmiştir.

Kitabı indirmek için tıklayınız.