Cuma, Aralık 8, 2023
Ana Sayfa Etiketler Kitap

Etiket: kitap

İslam İktisadında Selem – Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle

0
Bu kitapta selem konusu; tarihî, iktisadi, fıkhi ve güncel yönleriyle ele alınmıştır. Altı bölümden oluşan bu kitapta ilk olarak selemin İslam hukukundaki yeri İncelenmektedir....

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika

0
Bu kitapta Covid-19 salgınının genel ekonomik tesirleri, salgının fıkhî açıdan ortaya çıkardığı meselelerin; finansal sözleşmelere, katılım bankalarına, katılım sigortacılığına ve diğer sektörlere etkileri incelenmiş;...

İslami Mikrofinans Uygulamaları

0
Bu kitap, genelde İslami mikrofinans uygulamalarını, özelde ise Türkiye'deki ilk İslami mikrofinans girişimlerinden biri olan İKSAR Derneğini konu edinmektedir. Kitapta farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans...

İslam İktisadında Garar

0
İslam'ın insanlar arası ilişkilerde gözettiği en temel ilkeler; adalete riayet, haksızlığın önlenmesi, toplumsal istikrarın sağlanması, emanetin ehil olanlara verilmesi, insanlar arası ilişkilerin açık ve...

Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukâtaa

0
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin DURMUŞ Mukâtaa kavramı, Osmanlı mali hukukunda olduğu gibi vakıf hukukunda da farklı hukuki sonuçlar doğuran uygulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır....

Nurettin Topçu’da İktisadi İnsan Tasavvuru

0
Konvansiyonel ekonomiye alternatif olma iddiasını taşıyan İslam iktisadı çalışmalarında insan kavramı ele alınmaktadır. Fakat temel varsayımlarda önemli ölçüde bir değişiklik gözükmemektedir. Bundan ötürü yapılması...

Katılım Bankalarının Murâbaha İşlemlerinde Malın Teslimi: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

0
Ekonomik sistemin İslam dininde haram kılınmış olan faize dayalı bankacılık ile irtibatlı olarak yürümesi, İslam âlimlerini faizli bankacılık sistemine alternatif olabilecek faizsiz bir sistem...

İslami Mikrofinans: Teori, Uygulama ve Model Önerileri

0
Yazar: Mücahit Özdemir İslami finans denildiğinde akla ilk gelen kurumlar İslami bankalar, yani ülkemizdeki adı ile katılım bankalarıydı. Ancak son yıllarda İslami finans sektöründe meydana...

Finansın Sosyal Etkisi ve Gücü

0
Editörler: Faisal M. Atbani, Cristina Trullols Çeviri: Ali Can YENİCE Finansal sistem, kriz üretmeye devam ederken toplumun geniş bir kesimi bedelini ödemek zorunda kalıyor. Örneğin, 2008...

Orta Çağ İslam Dünyasında Ortaklık ve Kâr

0
Çeviri: İsmail BEKTAŞ Bu çalışma Abraham Udovitch’in Orta Çağ ve Yakın Doğu’nun iktisadi ve sosyal hayatı üzerine yaptığı akademik çalışmaların en önemli ürünlerinden biridir. Nitekim...