Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Doktora Programı Okuma Listesi

Muamelat Fıkhı
Akid, Bey, Faiz ve Sarf Maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi
İslam Hukuku 2 Sakarya İlahiyat Ders Notları
Finans Kuruluşları İçin Faizsiz Bankacılık Standartları AAOIFI (Çev: M. Odabaşı; İ. E. Aktepe)
Kitab’ul Haraç Kadı Ebu Yusuf (Çev: Ali Özek)
Kitab’ul Kesb Muhammed Şeybani
Fıkıh Dersleri Orhan Çeker
İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri S.M. Hasanuzzaman
İslam İktisadı
İslam İktisadına Giriş Ahmet Tabakoğlu
İktisat Tarih ve Toplum Sabri Orman
İktisat ve Ahlak Ömer Demir
İslam İktisadında Sosyal Adalet Lütfi Sunar ed.
İktisat ve Din Mustafa Özel ed.
İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik M. Mannan
Ekonomi ve Ahlak N. Haydar Nakvi
İslam Ekonomisi: Tanım ve Metodoloji Üzerine Tartışmalar Sercan Karadoğan ed.
İslam İktisad Düşüncesi Birikim ve Yönelim Sercan Karadoğan ed.
İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Sezai Karakoç
Faiz Mevdudi
Ribâyı Anlamak: İslam İktisadında Faiz Abdulkader Thomas
Para, Faiz ve İslam İSAV
İktisat Tarihi
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi Cengiz Kallek
Sosyal Servet İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi Cengiz Kallek
Ortaçağ İslam İktisat Düşüncesi Shaikh M. Ghazanfer
Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi Mehmet Genç
Türk İktisat Tarihi Ahmet Tabakoğlu
Osmanlı Para Vakıfları Tahsin Özcan
Gazali’nin İktisat Felsefesi Sabri Orman
İslami Finans
Tekâfül Teori ve Uygulama ed. S. Kaya vd.
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi ed. H. Mehmet Günay vd.
Finans Teorisini Yeniden Düşünmek Mehmet Saraç
İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem Tariq el Rifai
Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans Servet Bayındır
Katılım Bankacılığı: Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması Hüseyin Tunç
Faiz Sorunu Tarık el-Diwany (çev: Mehmet Saraç)
İslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık Servet Bayındır
İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri İSAV
İslam düşüncesinde ekonomi, banka ve sigorta Hayreddin Karaman
İktisat
Mikro İktisat Paul Krugman&Robin Wells
Makro İktisat Paul Krugman&Robin Wells
İktisada Giriş Zeynel Dinler

 

İslam Hukuku 2 Ders notları için tıklayınız.