İSEFAM ÇALIŞTAYLARI – 13 

“Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkanlar”

İSEFAM’ın düzenlemiş olduğu çalıştaylarda İslam Ekonomisi ve Finansı alanını ilgilendiren güncel sorunların masaya yatırıldığı; alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. İSEFAM çalıştaylarının 13.sünde “Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkanlar” başlığı ile gerçekleştirecektir.

Kitle fonlamasının temelinde, bir grup insan tarafından ortak bir amaca (girişim, sosyal fayda, yatırım, proje) yönelik olarak, internet üzerindeki platformlar aracılığı ile fon temin edilmesi hedefi yatmaktadır. Kitle fonlaması, toplanan fona göre bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi olmak üzere değişik türlere sahiptir. Küçük miktarlardaki çok sayıdaki yatırımı yeni girişimlere aktarma imkânı sağlayarak, girişimciler ve yatırımcılar arasında ağ oluşturmayı mümkün kılan bir sistemdir. Ayrıca girişimcilerin fona erişimini kolaylaştıran, ufak birikimleri olan insanlara da gelişim imkanı gördükleri projelere destek olarak birikimlerini artırma imkanı sunan bu sistem, girişimcilik atmosferi oluşturmak isteyen ülkemiz için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Türkiye’de bağış ve ödül temelli bazı kitle fonlaması uygulamaları, son yıllarda artarak büyüyen bir ilgi ile gelişmektedir. Fakat yatırıma yönelik kitle fonlamasının yasal zemini SPK tarafından yayınlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ile sağlanmıştır. Bu bağlamda kitle fonlaması sisteminin, ülkemizin ve İslami finansın gelişimi adına sahip olduğu imkanların ortaya konması amacıyla İSEFAM tarafından 12 Şubat 2020 tarihinde çalıştay düzenlenecektir.

İSEFAM, kitle fonlaması konusunda çalışmaları olan lisansüstü öğrencileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini tebliğ sunmak için davet etmektedir. Çalıştayın alt başlıkları aşağıda yer almakla beraber bu başlıklarla sınırlı değildir.

  • Kitle Fonlaması Düzenlemeleri
  • Dünyadaki Kitle Fonlaması Uygulamaları
  • Kitle Fonlamasına Dayalı Alternatif Model Önerileri
  • Kitle Fonlamasının İslami Finansa Sunduğu Fırsatlar

 

Çalıştay Tarihi: 12 Şubat 2020

Yer: Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu

Kayıt için tıklayınız: https://tinyurl.com/kitlefonlamasi

İletişim: isefam@sakarya.edu.tr