İslam İktisadı ve Finans Bölümü İlk Öğrencileri İle Buluşuyor

0
1416

Burs İmkânı

İslam İktisadı ve Finans Bölümü’ne ilk 5 tercihinde yer veren ve başarı sırasında ilk 10’da yer alan öğrencilere 4 yıl boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlanacaktır.

Çift Anadal İmkanı

Çift anadal programı ile öğrenciler iki farklı bölümden diploma alma imkanına sahiptir. İslam İktisadı ve Finans bölümünde okuyan öğrencilerimiz Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesindeki bölümlerden Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri; İşletme Fakültesindeki bölümlerden İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri yanında İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümünde çift anadal yapma imkanına sahiptir. İlgili bölümlerle ÇAP noktasında intibak süreçleri tamamlanmıştır.

Disiplinler Arası bir Program

İslam İktisadı ve Finans bölümü disiplinler arası eğitim programına sahiptir. Tüm dünyada problemleri çok yönlü değerlendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç vardır. Böyle bir dünyada sorunların kendi içinde karmaşık yapısının ancak disiplinler arası eğitim programlarıyla anlaşılabileceğini ve aşılabileceği açıktır. İslam iktisadı ve Finans bölümü  sahip olduğu disiplinler arası eğitim yaklaşımı ile öğrencilerini hem akademi hem de iş dünyasına nitelikli ve özgün bir şekilde hazırlamayı hedeflemektedir.

Kariyer ve İstihdam Olanakları

İslam İktisadı ve Finans lisans programında alınan eğitim ile mevcut katılım finans uygulamalarının geliştirilmesi ve piyasa ile politika yapıcılarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Özellikle İslami finans alanının ülkemizdeki temel uygulayıcıları olan katılım bankalarının istihdam edeceği personelin önemli bir kısmının bu programdan mezun öğrencilerden olması hedeflenmektedir.

Katılım sigortacılığı yönetmeliğine göre danışma komitesi üyelerinde aranan şartlardan biri de katılım finans alanında lisans derecesi mezuniyetidir. İslam İktisadı ve Finans Bölümü başta katılım sigortacılığı sektörü olmak üzere ilgili sektörlere insan kaynağı sağlama noktasında önemli bir konumda olacaktır.

Bununla birlikte, bölümümüzden mezun olan öğrenciler başta Kaymakamlık olmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının girebildiği kamu sınavlarına girme imkanına sahiptir.