Katılım Finans Sermaye Piyasaları

0
1208

24 Mart 2021 tarihinde İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası A. Ş. Hazine-Aktif Pasif ve Sermaye Piyasaları Müdürü Serhan Yıldırım’ın ve yönetmen Gökhan Alpen’in konuşmacı oldukları “Katılım Finans Sermaye Piyasaları” semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İki oturumda gerçekleştirilen seminerin ilk oturumunda hisse senedi piyasası ve Katılım Endeksi anlatıldı. Katılım endeksine dahil olacak hisselerin belirlenme usulleri açıklandı. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için döviz ve emtia harici bir yatırım aracı olması üzerinde duruldu. İkinci oturumda ise yatırım fonları ve sukuk piyasaları incelendi. Yatırım fonlarının çeşitleri, çalışma prensipleri, risk düzeyleri ve getiri imkanlarından bahsedildi. Sukuk piyasalarının işleyişi ve türleri üzerinde duruldu. Yeni bir sukuk türü olan ortaklığa dayalı sukuk tanıtıldı. Soru-cevap kısmıyla sona eren programa yoğun ilgi gösterildi.