İSEFAM ihtisas seminerleri kapsamında, 4 Mart 2021 Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay’ın sunumuyla “Tekafül Sigortacılığının Fıkhi Esasları” başlıklı program gerçekleştirilmiştir. Programda tekafül sigortacılığının tarihsel boyutu, geleneksel sigortadan ayrılan yönleri, konuya dair fıkıh alimlerinin değerlendirmeleri ve fıkhi açıdan meşruiyet zeminine kavuşma süreci ele alınmıştır. Bu bağlamda, alimler tarafından tekafül sigortasının yardımlaşma esasına dayalı bir işlem olarak tasvir edildiğini belirten Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, ödenen sigorta primlerinin fıkhi açıdan hibe olarak değerlendirilmesinin hatalı bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştir. Tekafül sigortasına dair çağdaş araştırmacıların görüşlerine değinen Prof. Dr. Günay, tekafülü fkhi açıdan satım sözleşmesi çerçevesinde değerlendirmenin söz konusu işlemle ilgili pek çok problemi bertaraf edeceğini belirtmiştir. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programa araştırmacılar yoğun ilgi göstermiştir. Program videosuna İSEFAM Youtube kanalından erişebilirsiniz.