Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama

0
979

İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yatbaz tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde “Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama” konusunu ele alınmıştır. Faizsiz finans kuruluşlarında gözetilmesi gereken muhasebe ilkelerini teori ve uygulama açısından değerlendiren Dr. Ayhan Yatbaz, İslami muhasebenin özelde İslami finans, genel anlamda da İslam iktisadı açısından son derece önemli ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir mesele olduğunu ifade etmiştir. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programımız, katılımcıların soru ve değerlendirmeleri akabinde nihayete ermiştir. Programımıza İSEFAM Youtube kanalından erişebilirsiniz.