İslam İktisadı Okumaları

0
3168

2018-2019 Güz yarı yılında başlamak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik İslam İktisadı Okumaları gerçekleştirilecektir. Program birbirini tamamlayacak üç kademeden (3 yıl) oluşmaktadır:

– İlk kademede, İslam iktisadı konusunda farklı alanlara yönelik yazılmış eserlerin okunması ve temel meseleler hakkında genel malumat elde edilerek katılımcıların hangi konulara ilgi duyduklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

– İkinci kademede, İslam iktisadı düşüncesi, İslam iktisat tarihi ve İslam iktisat teorisi alanlarında okumalar planlanmaktadır.

– Üçüncü kademede, ikinci kademede belirlenen alanlarda daha derinlikli okumalar yapılarak somut çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Kitap tahlilleri aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır:

-24 Ekim 2018, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Sezai KARAKOÇ
-21 Kasım 2018, İslam İktisadına Giriş, M. Akram KHAN
-19 Aralık 2018, İslam, Ekonomi ve Toplum, S. N. Haider NAQVİ
-20 Şubat 2019 İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları: 16. Yüzyıl, Abdulazim ISLAHİ
-20 Mart 2019, İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem, Tariq El RIFAİ
-24 Nisan 2019, İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta, M. Ahmet ZERKA

Program hakkında bilgi almak için;
Ali Can Yenice: ayenice@sakarya.edu.tr
Saime Kavakçı: saimekavakci@gmail.com

ile irtibata geçebilirsiniz.