Kitap Müzakeresi – İmkânsız Devlet

0
888

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen kitap müzakereleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya moderatörlüğünde İmkansız Devlet kitabı ele alındı. Program 31 Mart Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Wael b. Hallaq tarafından The Impossible State özgün adıyla kaleme alınan eserin ortaya çıkış serüveninden bahseden Prof. Dr. Kızılkaya, yazarın modern devleti Batı kaynaklı bir yapılanma olarak gördüğünü belirtti. Bu bağlamda kitabın temel argümanı, modern ulus devletin yapısıyla İslam’ın özünün uyuşmaması ve bu sebeple İslami anlamda bir modern ulus devletin inşasının mümkün olmadığı yönündedir. Modern ulus devletin yönetim yapısını İslam hukuku hükümleri ile mukayeseli olarak değerlendiren Kızılkaya, modern devletin toplum nazarında klasik dönemdeki Tanrı yerine geçtiğine dair görüşleri de konuyla alakalı olarak ele aldı. Ayrıca kitabın, İslami anlamda modern devlet inşasının modernitenin ahlaki açmazları sebebiyle imkansız olduğu yönündeki savını değerlendirdi. Bu kapsamda devletin imkansızlığına paralel olarak iktisat ve hukuk gibi alanların imkansızlığından da bahsedilebileceğini, ancak bu alanlardaki imkansızlığın daha esnetilebilir bir mahiyette olduğunu ifade etti.

Soru ve yorumların ardından sona eren programa yoğun ilgi olduğu görüldü.