“İslam İktisadına Osmanlı Tecrübesinden Bakmak” Başlıklı Çalıştay Gerçekleştirildi

0
1727

Sakarya Üniversitesi’nde, “İslam İktisadına Osmanlı Tecrübesinden Bakmak” başlıklı çalıştay serisinin ilki Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.
SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı ile İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İSEFAM) ortaklaşa düzenlediği çalıştaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan, SBE Müdürü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal İnat, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Güleç, İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Ömer Karaoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ile alanında uzman birçok akademisyen katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Fatih Savaşan, çalıştayın temasının, fosforlu piyasa düzeyi ve fiyatlar konusu olduğunu söyledi. Önceki çalıştaylarda günceli kavramaya ve sorunları görüşmeye çalışan bir çerçeve çizildiğini anlatan Prof. Dr. Savaşan, bu çalıştayla birlikte konuyla ilgili ayrı bir boşluğun da doldurulmuş olacağını ifade etti. Osmanlı tecrübesinden İslam iktisadına bakıldığında bazı konuların günümüz ekonomi sistemine doğrudan aktarılamayacağını belirten Savaşan, bu konuda öğrenilecek çok şey olduğunun da kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Ömer Karaoğlu da konuşmasında Osmanlı’nın tarihsel deneyimi konusunda son dönemde artan çalışmaların, yeni araştırmalarla desteklemesi gerektiğini altını çizdi. Osmanlı tecrübesinin, İslam iktisadı alanındaki çalışmalar için hem kuramsal, hem de uygulama anlamında zengin bir arşiv değeri taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Karaoğlu, tartışılarak ortaya çıkacak belge ve bilgilerin, önümüzdeki dönemlerde dünya için önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan ise yaptığı açılış konuşmasında, böyle çalıştayların karşılıklı disiplinlerin akademik ortamda paylaşılabilmesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti. Çalıştayın, İslam ekonomisi alanında tarihsel sürekliliğin anlaşılması açısından önemine değinen Prof. Dr. Arkan, konuya Osmanlı tecrübesinin eklenmesinin de bu kapsamda faydalı olacağını söyledi.
Çalıştay, açılış konuşmaların ardından “Osmanlı İktisadi Düşüncesinin Temel Parametreleri”, “19. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Erken İslam Tarihi ve İktisadi Gelişme”, “Fetih Sonrası Süreçte İstanbul’da Ekonomik ve Sosyal Hayatı Canlandırma Faaliyetleri”, “Osmanlı Devleti’nde Bir Ticaret Şehri Adapazarı ve Gümrüğü” konu başlıklarındaki sunumlarla devam etti.