“İslam Ekonomisi Ve Finansı Eğitimi” Çalıştayı

0
1607

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nın organize ettiği “İslam Ekonomisi ve Finansı Eğitimi” konulu çalıştay, 18 Haziran 2013 Salı günü Üniversite’nin Esentepe Kampüsü’nde yapıldı. Üniversite içinden ve dışından bu konuda Türkiye’deki yetkin akademisyen ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, dünyada ve Türkiye’de gittikçe daha çok konuşulmaya başlayan İslam iktisadı ve ekonomik büyüklüğü gittikçe artan İslami finans sektörünün bu günkü durumu ile bu konudaki eğitim ihtiyacına ilişkin tespitler ve öneriler konuşuldu.

Sakarya Üniversitesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’de bir ilke imza atarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı” altında “İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans” programını açmıştı. Bu program, bir devlet üniversitesinde bu konuda açılan ilk “disiplinlerarası” lisansüstü eğitim programı olma özelliğini taşıyor. Üniversite’nin İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı, hem dünyada ve Türkiye’de ekonomik hacmi gittikçe büyüyen İslami finans sektörü ve bu sistemin temelini oluşturan teorik çalışmalara bir katkı sağlamak adına özellikle bu alandaki eğitim politikaları, hedefleri, stratejileri, yöntem ve müfredatları tartışmak üzere bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda kısa ve uzun vadede “İslam ekonomisi ve finansı alanında nasıl bir eğitim?” sorusuna cevap arandı. Çalıştaya katılanlar arasında Merkez Bankası meclis üyeleri Prof. Dr. Sabri Orman ve Prof. Dr. Necdet Şensoy, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer, Kuveyt Türk Katılım Bankası yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, Finansal Ekonometri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şakir Görmüş ve ilgili diğer öğretim üyeleri vardı. Toplantıya katılamayan ancak bu eğitim programı hakkında daha önce kendileri ile görüşülen Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Doç. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Erhan Birgili ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Cebeci’nin görüşleri ise toplantıda dillendirildi.

Katılımcılar Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın ev sahipliğinde topluca öğle yemeği yediler. Daha sonra toplantının açılış konuşmasını yapan İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi’nin İslam Ekonomisi ve Finansı yüksek lisans programının gerekçesini, amaçlarını ve yapısını kısaca anlattıktan sonra katılımcılar bu konudaki görüşlerini ifade ettiler. Toplantıda İslam Ekonomisi’nin teorik açıdan ele alındığı ve İslami finans kuruluşlarının uygulamalarına ilişkin konuşmalardan sonra İslam Ekonomisi alanında teorik ilerlemenin sağlanması ve İslami finans sektörünün daha özgün yapılara kavuşabilmesinde eğitimin önemine vurgu yapıldı. Bu nedenle Sakarya Üniversitesi’nin bu girişiminin son derece yerinde olduğu ifade edildi. Bugüne kadar bu alandaki eğitim politikalarında genellikle hâkim olan yaklaşımın “katılım bankacılığının kısa vadede ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılamaya yönelik” olduğu tespitinden sonra esas benimsenmesi gereken yaklaşımın  “bütün kavram ve kurumlarıyla İslami ekonomik yaşayışı gerçekleştirecek” eğitim politikaları ve müfredatları geliştirmek olduğu konusunda mutabakat sağlandı. Müfredatın teknik tartışmalarında ise hedeflenen öğrenci profili ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yönelik farklı paket programlar uygulanıp uygulanmaması, çift danışmanlık sistemi, Arapça eğitimin gerekli olup olmadığı gibi konular ele alındı. Toplantı sonunda katılımcılar sürecin her aşamasında programın gelişmesine ve sürdürülmesinde katkıda bulunmaktan memnun olacaklarını ifade ettiler.