Altına Dayalı Kira Sertifikası Ele Alındı

0
2586

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen etkinlikte “Altına Dayalı Kira Sertifikası” ele alındı. Farklı bölümlerden akademisyenlerin de katıldığı programda, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Duman sertifikanın fıkhi yönünü ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Duman, programın başında kira sertifikalarının işleyişi ile ilgili Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan kılavuz ve kamuya açıklanan bilgiler üzerinden açıklamalarda bulundu. Altına dayalı kira sertifikasının, yastık altında tutulan atıl fonların ekonomiye kazandırılması açısından faydalı olduğunu ancak fıkhi perspektiften belirli noktaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda Duman, sertifikaya konu olan dayanak varlığın gerçek ekonomik değerli-atıl olmayan- bir mal olması, dayanak varlığın mülkiyetinin gerçek bir alışveriş olacak şekilde tapuya işlenmesi ve sertifikaya yatırım yapanların, zarar riskini ifade eden daman (hasar) sorumluluğunu üstleneceği bir sigortalama işleminin belirlenmesine yönelik düzenlemeler önerdi.