“XVIII. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıfları” Çalıştayı Gerçekleştirildi.

0
1408

15 Kasım 2019 tarihinde, Marmara Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda “XVIII. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıfları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen çalıştaya yoğun katılım olduğu görüldü.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayın ilk oturumuna geçilmeden önce Doç. Dr. Süleyman Kaya Tübitak 1001 Projesi’nin çıktısı olarak düzenlenen çalıştayın yürütülmesine ve süreçlerine dair bilgi verdi. Çalıştayın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumunda İSEFAM araştırmacıları olan Muhammed Emin Durmuş, İsmail Bektaş ve Saime Kavakcı tarafından muhasebe defterlerinden hareketle Üsküdar Para Vakıfları’nın malvarlıkları, gelirleri, giderleri, gelir-gider dengeleri ve getiri oranlarına dair veriler katılımcılarla paylaşıldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda, mülhâk vakıflar, vakıfların nakit sermayeden kira getiren mülke dönme keyfiyetleri ve para vakıfların uzun ömürlülüğü meseleleri ele alındı.  Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Üsküdar vakıflarının gelir ve giderlerinin doğal afet gibi olaylardan etkilenip etkilenmediğine dair tebliğ sunulduktan sonra Prof. Dr. Erol Özvar tarafından 18. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıfları’nın gelir ve giderlerinin genel değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumuyla son bulan çalıştay, günümüzle de bağlantılı geniş tartışmalar ile katılımcıların soru ve yorumlarıyla zenginleşerek elde edilen verilerin daha sağlıklı şekilde ortaya konmasını sağlayan bir platform oluştu.