Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve Albaraka Türk işbirliği ile düzenlenen “Karz-ı Hasen’in Türkiye’de Kurumsallaşması” adlı çalıştay, 9 Mayıs Çarşamba günü İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasında İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, çalıştayın düzenlenme sürecine değindi ve programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken, yaptığı konuşmada İSEFAM’ın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve bu faaliyetleri takdirle karşıladığını ifade etti. Çalıştaya ev sahipliği yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da İSEFAM’ı üniversite bünyesi içerisinde bir kardeş merkez olarak gördüklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştayın, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumunda karz-ı hasenin fıkhi boyutundan, Türkiye’de ve dünyada karz-ı hasen uygulamalarından bahsedildi. Bu bağlamda Türkiye’deki dernek ve sandıklara yönelik mevzuatın kurumsallaşma için müsait olduğu ifade edildi ve kurumsallaşma için somut adımların atılması gerektiğine değinildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rıfat Oral başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başuzmanı Yusuf Üstün karz-ı hasenin kooperatif yapısı içinde uygulanmasının avantajlarını ele aldı. İSEFAM Araştırma Görevlisi Ali Can Yenice, hanehalkı borç davranışlarında karz-ı hasenin yerini değerlendirdi. Finansallaşmanın, hanehalkının borç davranışını etkilediğini ve değiştirdiğini belirten Yenice, hanehalklarının finansal yeterliliğinin üzerinde borç almaya eğilimli olduğunu ifade etti. Faaliyet alanlarına göre fon toplayan karz kurumları kurulması önerisinde bulunan Yenice, karz kurumlarının borcun geri ödenmesini sağlayacak hukuki bir mekanizmaya ihtiyacı olduğunu da belirtti. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu ise MÜSİAD bünyesinde kurulan Karz-ı Hasen Sandığı’nın kuruluş süreci ve işleyişinden bahsetti. Toplum içinde bireyler arasında güvenin tesis edilmesi gerektiğine değinen Nalbantoğlu, herkesin içerisinde bulunduğu sosyal gruplarda faizsiz borç alıp verme ilişkisi oluşturmasının üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Çalıştayın son oturumunda düzenlenen panelde ise karz-ı hasenle ilgili model önerileri ele alındı. Bu çerçevede İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, para vakıfları tecrübesi bağlamında karz-ı hasen vakfı önerisinde bulundu. İSEFAM Araştırma Görevlisi Mücahit Özdemir ise düşük gelirli gruplara yönelik karz-ı hasene dayalı model önerisi sundu. Ayrıca Albaraka Türk Katılım Bankası Stratejik Planlama Müdürü Osman Çelebi, katılım bankaları ve karz-ı hasene yönelik bir model önerisi sundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Canbaz ise katılım bankaları bünyesinde oluşturulacak karz-ı hasen fonu önerisiyle konuya yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay’ın değerlendirmesi ile son bulan programa yoğun katılımın olduğu görüldü.