Türkiye ve Birleşik Krallık (UK) arasındaki finansal teknolojiler endüstrisinin gelişimine yönelik işbirliği yol haritasını belirlemek ve ortak çıkar/fayda bulunan faaliyet alanlarını tespit etmek amacıyla ortak bir finansal teknoloji işbirliği projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında

– Düzenleme ve Politika
– İnovasyonun teşvik edilmesi
– Borsaların rolleri
– İslami finans ve finansal teknoloji
– Finansal teknoloji ve eğitim: Üniversiteler ile işbirliği

konuları belirlenmiş ve üç çalıştay olarak düzenlenmiştir.

Merkezimiz araştırmacılarından Arş. Gör Hakan Aslan, TheCityUK ve Londra Borsası’nın davetlisi olarak bahsi geçen çalıştayların üçüncüsüne katıldı. Çalıştayda Türkiye’deki İslami Finans’ın gelişimi ve finansal teknolojilerin İslami finans alanına getirdiği yenilikler konusunda bilgilendirmede bulundu. Çalıştaya Borsa İstanbul, Londra Borsası, bankalar ve çeşitli finansal kuruluşlardan üst düzey yöneticiler katılım sağladı.