Merkezimizin TÜBİTAK-1001 Projesi Devam Ediyor.

0
2917

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin “18. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıflarının Gelir ve Giderlerinin Analizi” isimli proje önerisi 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projede, İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman KAYA, Prof. Dr. Erol Özvar,  Yrd. Doç. Dr. Kenan GÖÇER, Dr. İsmail Kurt, Arş. Gör. Muhammed Emin DURMUŞ, Arş. Gör. İsmail BEKTAŞ, Arş. Gör. Rabia SALUR, Saime KAVAKÇI ve Hülya ÖNDER yer almaktadır.

Günümüzde İslami Finansın gelişmesiyle beraber “Osmanlı Para Vakıfları” İslam bankacılığı tartışmalarında alternatif bir finansal kurum olarak tekrar gündeme gelmeye başladı. Geçmişte para vakfının nasıl işlediği, finansal fonlarını nasıl idare ettiği ve iktisadi muhitin değişen şartları içinde varlığını ne kadar sürdürebildiği araştırmacıların karşısında önemli meseleler olarak durmaktadır.

Projenin sonunda Üsküdar’da faaliyet gösteren para vakıflarının yüz yıllık süreçte nasıl bir gelişim gösterdikleri, ne oranda varlıklarını devam ettirdikleri, gelir-giderleri, karlılıkları gibi pek çok meseleye ışık tutmak amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra para vakıfları konusunda Osmanlı ilmiyesi arasında en hararetli tartışmaların yaşandığı, vakıfların ebediliği meselesinin bir nebze de olsa açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir. Projenin nihayete erdirilmesinin akabinde konuyla ilgili kapsamlı bir Çalıştay düzenlenmesi ve elde edilen bilgilerin kitap halinde yayınlanması planlanmaktadır.