İSEFAM Beyin Fırtınaları kapsamında Prof. Mahmut Bilen “İslam İktisadında Talep Fonksiyonu” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bilen, neoklasik iktisatta talep fonksiyonunun genel tanımını açıkladıktan sonra İslami bir bakış açısıyla nasıl değerlendirelebileceğini ele aldı.
Neoklasik talep fonksiyonundaki değişkenlere “Tasadduk” değişkenini ekleyerek fonksiyonun ne şekilde ele alınabileceğini katılımcıların da katkısıyla tartışmaya açtı. Katılımcıların sorularıyla devam eden programda, İslam iktisadının temel kavramları olan infak-sadaka-zekat-karz kavramları açısından konu değerlendirildi. Çalışmasının daha ileri taşınabileceğini ve bu konuda alan araştırması yapılması gerektiğini belirten Bilen, İslam iktisadının daha iyi ve yaşanılır bir dünya için söyleyecek pek çok sözü olduğunu ve bu konuda çalışmaların daha derinlikli sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.