Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması

0
2995

Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması

Faizli borcun toplumun tüm kesimlerini böylesine kıskacına aldığı bir dünyada iktisadi işlemlerde adaleti ve borcun bir tahakküm aracı olmaktan çıkarılmasını savunan İslam iktisadı, karz-ı haseni teşvik etmektedir. Bireysel olarak gerçekleştirilen karz-ı hasen işlemlerinin yanında, karz-ı hasenin kurumsal bir yapıya kavuşması ve yaygınlaştırılması insani bir yaşam arzulayan tüm kesimleri için elzemdir. Karz-ı hasenin kurumsallaşması, gelir dağılımını bozan ve sosyal adaletsizliklerin temelinde yer alan faizli borcun ekonomik sistemden kazınıp atılmasında önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bu kitap, karz-ı hasenin fıkhi boyutunu, dünyadaki uygulamalarını ve Türkiye’deki uygulamalarını ele almakta ve yeni model önerilerini tartışmaya açmaktadır. Sadece İslam iktisadı alanına ilgileri olan okuyucuya yönelik değil, genel okuyucuya da seslenen kitap akademisyenler ve sektördeki uzmanların görüşlerini bir araya getirerek karz-ı haseni farklı bakış açılarından ele almaktadır.

Editörler:
Süleyman KAYA
Mücahit ÖZDEMİR
Abdullah Talha GENÇ