“Charity Shop-Hayır Dükkânı”

0
2892

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) tarafından Beyin Fırtınaları serisinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Sunum “Türkiye’deki Yardım Anlayışına Kurumsal Bir Model Önerisi: Charity Shop-Hayır Dükkânı” başlığıyla Arş. Gör. Öznur Özdemir tarafından yapıldı.

İngiltere’deki Charity Shop tecrübesi

Programda İngiltere’de 100 yıla yakın tarihe sahip olan, Charity Shop yapısı ve kültürü tanıtılarak Türkiye’de benzer bir uygulamanın nasıl hayata geçirilebileceği konuşuldu. Özdemir ilk olarak Charity Shop ile ilgili kısaca şu bilgileri görseller eşliğinde verdi: “Charity Shop ilk defa 1880’li yıllarda William Booth’un savaş yıllarında varlıklı kesimin fazla eşyalarını bağışlamaları ile, yoksullaşan kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilme fikriyle doğdu. Bugün bilinen yapısıyla ilk Charity Shop ise 1947 yılında Oxford’da Oxfam adıyla açıldı. Günümüzde Birleşik Krallıkta toplam 10.500 civarında dükkân faaliyet göstermektedir. Bu dükkanlarda bağışlanan ikinci el eşyalar temizlenip, düzenlenip fiyatlandırılarak raflara yerleştirilmekte ve düşük bir bedel karşılığında satışa sunulmaktadır. Dükkanlar diğer perakende dükkanlardan işleyiş ve görünüm açısından çok az farlılığa sahiptir ancak elde edilen gelirin tamamı dükkânın bağlı bulunduğu hayır kurumuna aktarılmaktadır. Charity Shop uygulamasına sahip olan hayır kurumlarından bazıları British Heart Foundation, Age UK, Mind, The Children’s Society, Cancer Research UK gibi kurumlardır.”

Türkiye için bir model önerisi

Charity Shop’un tanıtılması sonrasında şu an devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir “Türkiye’de kurulmak istenen benzer modelin de faaliyet gösteren benzer kuruluşlar işbirliği ile, yapılacak anket ve mülakatlar sonucunda, toplum değer ve önyargıları göz önünde bulundurularak oluşturulmasını planladıklarını” belirtti. Programda dinleyicilere modelin anlaşılması ve geliştirilmesi için birtakım sorular yöneltildi ve cevaplar değerlendirilerek sunum sonunda üzerinde konuşuldu.

Küçük bir uygulama

Ayrıca program sonunda benzer bir yapının Türkiye’de faaliyet göstermesi durumunda karşılaşılabilecek durumlara dair görüş ve değerlendirmeler alındı ve Charity Shop-Hayır Dükkanının küçük bir uygulaması kurulan stant üzerinden gerçekleştirildi. Getirilen ikinci el eşyalar satışa çıkarılarak Suriyeli bir ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için fiyatlanarak satışa sunuldu ve bu örnek çalışma katılımcıların oldukça ilgisini çekti. Bu uygulama ile Charity Shop’a ilişkin sunulan teorik bilgi küçük kapsamlı olarak pratiğe dönüşmüş oldu.