Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri

0
809

Saime Kavakçı

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, işletmelerin kâr odaklı yapılardan paydaş sorumluluğunu önemseyen ve hedefleyen yapılara evirilmesine ön ayak olmuştur. Günümüzde birçok işletme gibi finans kurumları da kurumsal sosyal sorumluluk kavramına gereken önemi vermektedir. Başta Avrupa’da olmak üzere Dünyada yaygın finans kurumları olan Tasarruf bankaları, kuruluşları itibariyle bir sosyal finans kurumudur. Tasarruf bankalarının Türkiye’de bir örneği bulunmamakla birlikte literatürde daha çok Tasarruf Finansman Şirketleri’ne ve işleyişine atıfta bulunulmaktadır. Çalışmada, Dünyada birçok örneği olan Tasarruf bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri gerçekleştirdikleri KSS uygulama ve projeleri açısından ele alınmaktadır. Tasarruf bankalarına ilişkin araştırma, Dünya Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Enstitüsü ve Avrupa Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Grubu (WSBI-ESBG) tarafından hazırlanan “KSS ve sürdürülebilir kalkınma” veri tabanından yararlanılarak yürütülmüştür. Tasarruf Finansman Şirketlerine yönelik araştırma ise şirketlere ait internet siteleri üzerinde yapılan içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde Tasarruf Finansman Şirketleri’ne yönelik önerilerde bulunulmuştur.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri