İslam Miras Hukuku

0
1280

İSEFAM bünyesinden gerçekleştirilen İhtisas Seminerleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü Prof. Dr. Süleyman Kaya ile “İslam Miras Hukuku” konusu ele alındı. İslam miras hukukunu genel hatlarıyla ele alan Prof. Dr. Süleyman Kaya, İslam’da mirasa hak kazandıran ve miras hakkını düşüren çeşitli durumlardan bahsetti. Mirasçıların genel anlamda ashâb-ı ferâiz, asabe ve zevi’l-erhâm olarak üç grupta toplandığını ifade eden Kaya, söz konusu gruplara kimlerin girdiğini ve mirastan hangi durumlarda ne kadar pay aldıklarını anlattı. Buna ilave olarak İslam miras hukukunun toplumdaki servet birikimi ile ilişkisini değerlendiren Kaya, İslam’da kişi öldükten sonra servetinin geniş bir kitleye dağıldığını ifade etti. İslam’ın miras dağılımında adalet ve hakkaniyete uygun hükümler getirdiğini belirterek mirasta pay dağılımının arkasındaki hikmetli yönlere işaret etti. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen program, katılımcıların soru ve yorumlarının ardından sona erdi.