İSEFAM İhtisas Seminerleri çerçevesinde 20 Nisan Cuma günü Prof. Dr. Sabri Orman’ın Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu’nda “Gazali Düşüncesinde Adalet ve Sosyal Adalet” başlıklı makalesi bizzat kendi sunumuyla ele alındı. Programa katılımın yoğun olduğu görüldü. Gazali’nin öğretisinde sosyal adaletin ‘makasıdu’ş-şeria’ ve farz-ı kifaye mefhumları üzerine oturduğunu belirten Orman, konuyla ilişkisi bağlamında zekat ibadetine de değindi. Konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Orman, ayrıca program sonunda merkezimizi ziyaret etti.

Prof. Dr. Sabri ORMAN kimdir?

1948 yılında Adıyaman’da doğan Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra 1980 yılında anılan Fakültede Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı ve bir yıl sonra aynı Fakülteden iktisat dalında doktora programını tamamladı. 1982 yılı sonunda yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. Aynı bölümde 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı.

1989-1990 ders yılında London School of Economics and Political Science’da araştırmacı (Research Scholar) olarak çalışmalar yaptı.

1992-1994 yılları arasında Malezya’da International Islamic University, İktisat Bölümünde, 1995-1997 ve 2002-2006 yılları arasında yine aynı ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization’da iktisat profesörü olarak görev yaptı.

2007-2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve 2009-2011 yılları arasında aynı Üniversitede Rektörlük görevlerinde bulundu.

Sabri Orman’ın üçü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere on bir adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Sabri Orman 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.