Dr. Öğr. Üyesi Salih ÜLEV

0
1995

2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Halen aynı üniversitenin İslam ekonomisi ve finansı anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Araştırma Alanları

İslami Finans, İslami Sermaye Piyasaları, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri

Tezler

Borsa İstanbul Katılım Endeksinin Piyasa Faiz Oranları ile İlişkisi ve Performansının Analizi  (2016) Tez Danışmanı: MEHMET SARAÇ

Proje

Gençler İslami Finans Öğreniyor ve Uyguluyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi, Araştırmacı, 2018

Kitaplar

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. ÜLEV SALİH,SAVAŞAN FATİH,SELÇUK MERVAN (2017).  Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi.  International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(2), 125-148., Doi: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.06 (Yayın No: 3549156)
 2. SARAÇ MEHMET,ÜLEV SALİH (2017).  Investing in Islamic Stocks: A Wiser Way to Achieve Genuine Interest-Free Finance.  Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics (Yayın No: 4057883)

Kitap Bölümü

 1. Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar, Bölüm adı:(TARIMSAL ÜRETİMİN FİNANSMANI İÇİN SELEME DAYALI FİNANSMAN MODELİ:FINDIK ÖRNEĞİ) (2018)., ÜLEV SALİH,SELÇUK MERVAN,  TKBB Yayınları,, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4348103)
 2. Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans, Bölüm adı:(1.BÖLÜM .TEMEL İSLAMİ FİNANSAL KAVRAMLAR) (2018)., SELÇUK MERVAN,DURMUŞ MUHAMMED EMİN,ÜLEV SALİH,  PESA YAYINLARI, Editör:Görmüş, Şakir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 122, ISBN:978-605-68010-3-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4344993)

Çeviri

 1. UYĞUN UĞUR, GENÇ ABDULLAH TALHA, ÜLEV SALİH (2016).  Çeviri  İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri Arasındaki Uzaklaşma Farklılığı Azaltmaya Yönelik Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı  Divergence between aspirations and realities of Islamic economics  A political economy approach to bridging the divide.  International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(3), 179-200. (Yayın No: 3005313)
 2. YARDIMCIOĞLU FATİH,ÜLEV SALİH (2014).  Çeviri  İslam Ekonomisine Politik İktisadi Bir Yaklaşım  Alternatif Bir Ekonomik Sistemin Sistematik Anlayışı.  Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 119-137. (Yayın No: 3225050)

Bildiriler

 1. ÜLEV SALİH,SAVAŞAN FATİH,SELÇUK MERVAN (2017).  Gayrimenkul Sertifikalarının İşleyişi ve İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi.  INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3918427)
 2. ÜLEV SALİH,YARDIMCIOĞLU FATİH (2017).  2000 Sonrası İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Yayımlanan Türkçe Makalelerin Bibliyometrik Analizi.  3. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS), 386-386. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3971426)
 3. SELÇUK MERVAN,ÜLEV SALİH (2017).  Kripto Para Sistemlerinin İslami Perspektiften Değerlendirilmesi.  INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3918671)
 4. SARAÇ MEHMET,ÜLEV SALİH (2016).  Investing In Islamic Stocks  A Wiser Way To Achieve The Genuine Interest Free Finance.  11th International Conference on Islamic Economics and Finance, 11 – 13th October, 2016, The Royale Chulan Kuala Lumpur, Malaysia (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3211758)
 5. ÜLEV SALİH,SELÇUK MERVAN (2016).  Fındık Üreticileri İçin Alternatif Bir İslami Finansman Yöntemi Olarak Selem Akdi Ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi.  International Joint Conference on Islamic Economics and Fİnance (Özet Bildiri/)(Yayın No:3004737)
 6. ÜLEV SALİH,ÖZDEMİR MÜCAHİT (2015).  Katılım endeksi ile piyasa faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi.  International Cogress on Islamic Economics and Finance, 1(4), 47-55. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2455705)

Alınan Ödüller

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Makale Yarışması Birincilik Ödülü, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ, 2018