Arş. Gör. İsmail BEKTAŞ

0
2387

İsmail BEKTAŞ, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Dursunbey’de tamamladı. 2010 yılında İstanbul/Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2015 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Para Vakıfları” adlı teziyle Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümde tamamlamış olup aynı bölümde doktota eğitimine devam etmektedir. Ağustos 2015’ten bu yana Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

Muamelat Fıkhı, İslam İktisat Tarihi

Tezler

Yüksek Lisans Tezi: “Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Para Vakıfları” Tez Danışmanı: Doç. Dr. Süleyman KAYA

Proje

Proje Başlığı: 18. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıflarının Gelir Ve Giderlerinin Analizi, Tübitak 1001 Projesi 15/05/2018 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Bursiyerler: Muhammed Emin DURMUŞ, İsmail BEKTAŞ, Saime KAVAKCI, Hülya ÖNDER, Rabia SALUR

Araştırmacılar: Erol ÖZVAR, Kenan GÖÇER, İsmail KURT

Yürütücü: Süleyman KAYA

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaya, Süleyman, Durmuş, Muhammed Emin, Bektaş, İsmail, Akkaya, Arif (2017). Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyıl Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri.  International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 3(3), 50-62.

Durmuş, Muhammed Emin, Bektaş, İsmail (2017). Osmanlı’da Muhasebe Usulü Ve Vakıf Muhasebe Kayıtları Okuma Kılavuzu.  Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 196-209.

Kitap Editörlüğü

International Congress on Islamic Economics and Finance Proceedings Book, Volume: IV, Beşiz Yayınevi