Öznur AK

0
3063

2010 yılında Ankara Kurtuluş Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı doktora programına kayıt olmuştur. Bölümde doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İslami Finans, İslam İktisadı

Tezler:  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Adı: Ak, Ö. (2018). Muhafazakâr Kesimin Aşırı Tüketim Alışkanlıklarını Belirleyen Nedenler ve İsraf Boyutu: Türkiye-Malezya Karşılaştırması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şakir Görmüş

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Ak, Ö., & Genç, A.T. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4 (2)