Saime KAVAKÇI

0
3797

Özel Kerime Hatun lisesinden 2004 senesinde mezun olduktan bir sene sonra üniversitelerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne açık öğretim öğrencisi sıfatıyla kayıt olmuştur. 2010 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 senesinde  Türkiye’de ilk olarak Sakarya Üniversitesi’nde açılan  İslam Ekonomisi ve Finansına anabilim dalında  yüksek lisans eğitimine başlamıştır.  2016 senesinde “İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk” isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 senesi bahar yarıyılında, YÖK 100/2000 Doktora bursu bağlamında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı doktora programına kayıt olmuştur. Bölümde doktora bursiyeri ve öğrencisi olarak devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İslami Finans

Tezler: Yüksek Lisans 2013-2016 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Ekonomisi Ve Finansı Anabilim Dalı

Tez Adı: İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk  (2016)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet SARAÇ

Proje:

Proje Başlığı: 18. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıflarının Gelir Ve Giderlerinin Analizi, Tübitak 1001 Projesi 15/05/2018 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Bursiyerler: Muhammed Emin DURMUŞ, İsmail BEKTAŞ, Saime KAVAKCI, Hülya ÖNDER, Rabia SALUR

Araştırmacılar: Erol ÖZVAR, Kenan GÖÇER, İsmail KURT

Yürütücü: Süleyman KAYA

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Saraç, M., & Kavakcı, S. (2016). “İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. IJISEF , 107-146.

2. Kavakcı S., Görmüş, Ş. (2018). “Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu”. IJISEF, 78-94.

Bildiriler

1.           Kavakcı, S., & Yardımcıoğlu, F. (2017). “Türkiye’de İbn Haldun Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliometrik Analizi”. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırmalar Kongresi (s. 248). Bosna Hersek: PESA. (Sözlü Sunum).