Feyza CEVHERLİ

0
3966

2009 yılında Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitimine başladı. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Çift Anadal Programı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden de mezun oldu. 2014-2015 Güz Dönemi’nde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nda Bütünleşik Doktora programına başladı. Halen İSEFAM’da doktora bursiyeri ve öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Muamelat Fıkhı, İslam İktisat Tarihi

Danışman: Doç. Dr. Süleyman Kaya

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Cevherli, F., Cevherli, K., Çakmaktaş, B. (2017). Bir Toplumsal Dayanışma Kurumu Olarak Ahîliğin İş Ahlâkına Dair İlkeleri ve Ekonomik Hayata Katkıları. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(1), 307-322.

Bildiriler

  1. Cevherli, Feyza. “Remembering Women and Islamic Finance: The Partnership of Hatice bnt Huwaylid and Prophet Muhammed”, International Medieval Congress, 2-5 July 2018, Leeds.