Dr. Öğr. Üyesi Hakan ASLAN

0
3288

2009 yılında Marmara Üniversitesi, Aktüerya bölümünden mezun oldu. 2011 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman (İngilizce) ABD’da doktoraya başlayan Aslan, doktora tez çalışmaları için Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde bir yıl ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılı Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İslami Finans, İslami Sigortacılık, İslami Bankacılık, İslami Sermaye Piyasaları

 Tezler

Aslan, H. (2012). Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) – Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal ÇAKICI

Proje

Gençler İslami Finans Öğreniyor ve Uyguluyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi, Araştırmacı, 2018

 Kitaplar
Kaya, S., Yardımcıoğlu, F ve Aslan, H. (Ed.), Tekâfül: Teori ve Uygulama. Ensar Yay.

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aslan, H. (2015). “Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri” International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF), Vol.1, Issue.1 pp.93-117

Kitap Bölümü / Book Chapters

Yas M., Aslan H., Ozdemir M. (2018) Modern History of Islamic Finance and a Strategic Roadmap for Its Development in Turkey. In: Aysan A., Babacan M., Gur N., Karahan H. (eds) Turkish Economy. Palgrave Macmillan, Cham

Aslan,H. ve Özdemir, M. (2018). İslami Finans Uygulamaları. İçinde: Görmüş, Ş. (Ed.) Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans, ISBN:978-605-68010-3-7, (Yayın No: 4344993).

Aslan, H. (2017).  Tekâfül Piyasasının Güncel Sorunları: Türkiye Piyasası İçin Bir Değerlendirme içinde S. Kaya, F. Yardımcıoğlu & H. Aslan (Eds.), Tekâfül: Teori ve Uygulama (ss.153-172). Ensar Yay.

Özdemir, M., & Aslan, H. (2017). AK Parti Döneminde İslami Finansın Gelişimi: “Üvey Evlat”lıktan Stratejik” Sektöre Dönüşüm. içinde N. Gür, S. Ünay, & Ş. Dilek (Ed.), AK Parti’nin 15 Yılı: Ekonomi (ss. 155–179). SETA

 Rapor-Analiz

Özdemir, M. & Aslan, H. (2018). The Political Economy of the Transformation of Islamic Finance in Turkey, SETA.

Özdemir, M., & Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği, SETA.

Bildiriler

Aslan, H. (2018). “Comparing Malaysian and Turkish Takaful Systems: A Qualitative Approach”. 12th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and Finance. 24-25 July, 2018, Durham, UK.

Aslan, H. & Özdemir, M. (2018). Designing an Undergraduate Curriculum for Islamic Economics and Finance: A Case of ISEFAM-Sakarya “Roundtable on Developing an Islamic Economics and Finance Curriculum for Undergraduate Level, 11 February, 2018, İstanbul, Turkey.

Aslan, H. & Yatbaz, A. (2017). “Selem Finansman Yönteminin Muhasebe ve Raporlanması: AAOIFI ve IASB Açısından Bir Değerlendirme”. [Accounting and Reporting for Salam Financing Method: An Evaluation from AAOIFI and IASB Perspectives]. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). 9-11 November 2017, Ankara, Turkey.

Aslan, H., Avcı, E. & Aziz, H. (2017).  “Pave the Way for Takaful System in Turkey: Lessons to Be Learned From Malaysian Experience”.  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). 9-11 November 2017, Ankara, Turkey.

Aslan, H. (2017). “ESG Concerns From Islamic Finance Perspective” International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). 19-22 May 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Aslan, H. & Yatbaz, A. (2017). “Konvansiyonel ve İslami Sigortacılık (Tekafül): Türkiye için Karşılaştırmalı Bir Finansal Oran Analizi”. 4th 360° with Youth International Student Congress. 24-25 April, 2017, Manisa, Turkey.

Aslan, H. (2016). “Using Diminishing Musharakah Method for House Financing: A Comparative Analysis for Turkey”.  International Congress on Islamic Economics and Finance Studies (ICISEF) 2016. 1-3 September, İstanbul, Turkey.

Aslan, H. & Özdemir, M. (2015). “Development of the Islamic Finance in Turkey: A Questionnaire Study”. Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7 (KLIBEL7). 15-16 August 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Özdemir, M. & Aslan, H. (2015). “Alternative Funding Sources in Islamic Banks in Turkey: An Empirical Study on Sukuk”. Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7 (KLIBEL7). 15-16 August 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Aslan, H. and Durmuş, M.E. (2015) “İslami Sigortacılık (Tekafül): Yöneticilerin Perspektifinden Türkiye Uygulaması [Islamic Insurance (Takaful): Turkish Practice from the Managers’ Perspective]”, International Congress on Islamic Economics and Finance Studies (ICISEF) 2016. 21-23 October, Sakarya, Turkey.

Aslan, H. (2014). “Does Technical Efficiency Effect Related with the Stock Returns?”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics. 22-25 May 2014, Isparta, Turkey.

Aslan, H. (2014). “Correlation Between Privatization And Globalization: An Empirical Analysıs On Turkey”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics. 22-25 May 2014,  Isparta, Turkey.

Aslan, H. & Akhisar, İ. (2012). “Mevduat Bankaları ile Katılım Bankaları Etkinliğinin Karşılaştırılması [Comparing Efficiencies of Deposit Banks and Participation Bank]”, International İstanbul Finance Congress, 13-14 June, 2012.

Akademik Dergilerde Editörlük

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Asst. Editor.

Alınan Ödüller

Best Performance Award: Silver, 12th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and Finance. 24-25 July, 2018, Durham, UK.

Akademik Dergilerde Hakemlik

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

Diğer Yayınlar

Sigortacılığa Bir Alternatif: Tekafül Sistemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi