Arş. Gör. Nazan LİLA

0
2603

1990 doğumlu Nazan LİLA ilkokul ve ortaokul eğitimini Kastamonu’da almıştır. Ortaokulu tamamladıktan sonra hafızlık yapmak üzere Seydiler Kız Kur’an Kursu’na kaydolmuştur. Hafızlığını tamamladıktan sonra lise eğitimine Kastamonu Merkez İmam-Hatip Lisesi’nde başlamıştır. Liseyi 2012 yılında bitirerek aynı yıl üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başlangıç yapmıştır. Ayrıca 2012-2016 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı İlimler ve Sanatlar Merkezi’nde klasik İslamî ilimler eğitimi almıştır. Lisans döneminde iki defa Ürdün’e eğitim amaçlı gitmiştir. 2016 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Burada yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimine Sakarya Üniversitesi’nde devam eden Kapıcı, halen Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: İslam Hukuku, Hukuk, İktisat, İktisat Düşüncesi

Tezler:
Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi/ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalı (Danışman: Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay)

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. “Neşru’l-arf Adlı Risalesi Bağlamında İbn Âbidin’in Örf Anlayışı”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1), 2017, 91-108.
  2. “Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 2018, 43-61.

Bildiriler/Tebliğler

  1.  Neşru’l-arf Adlı Risalesi Bağlamında İbn Âbidin’in Örf Anlayışı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu- Ekim 2016
  2. Katılım Bankalarının Murabaha Uygulamasında Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirmesi: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu- Ekim 2017   

Redaktörlük:

“Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (sav)”, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Zonguldak: 2017.