“Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi” Semineri Yrd. Doç. Dr. Özgür KAVAK tarafından sunuldu.

0
5010

İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı ve SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen programda Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak, “Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi” başlıklı bir seminer verdi.
Modernleşme sürecine denk geldiğinden dolayı Reşid Rıza’nın fıkıh düşüncesinde batı etkisinin yoğun olarak hissedildiğini belirten Dr. Kavak, R. Rıza’nın aynı dönemde yaşayan diğer düşünürler gibi büyük oranda dönemin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını ifade etti. Bu bağlamda Reşid Rıza’nın yoğun olarak saltanat rejimi, mezheplerin dindeki yeri, İslam ceza hukuku uygulamaları, kölelik, mucize-bilim ilişkisi, cihâd ve İslam’da kadının konumu ile ilgili sorunlara eğildiğini vurgulayan Dr. Kavak, onun temelde fıkıh usulü ve mezheplerin reddedilmesinden hareketle bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Reşid Rızâ’ya göre, Müslümanların geri kalmışlık sorunundan kurtulması ve ilerlemesi için batının Rönesans ve Reform hareketleriyle din-devlet işlerini birbirinden ayırarak ortaçağ karanlığından kurtulmaya giden süreçte takip ettiği yolu ve gerçekleştirdiği dönüşümü takip etmesi gerekiyor. Konuşmasının sonunda ise Dr. Kavak, Reşid Rıza ile ilgili yapılacak çalışmalarda nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunda kanaatlerini paylaştı.

Kaynak: http://www.if.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/59852/resid-riza-nin-fikih-dusuncesi