“İslami Finansın Sosyal Başarısızlığının Belirlenmesi ve Kavramsallaştırılması” Makalesi Mütalaa Edildi.

0
2661

İSEFAM Kitap/Makale Müzakereleri kapsamında 8 Kasım Çarşamba günü Prof. Dr. Mehmet Asutay’ın yazdığı “İslami Finansın Sosyal Başarısızlığının Belirlenmesi ve Kavramsallaştırılması: İslam Ahlâk İktisadının İdeallerine Karşı İslami Finansın Gerçekleri” başlıklı makalesi müzakere edildi.

Arş Gör. Salih Ülev’in sunumuyla gerçekleştirilen müzakerede İslami banka ve finansal kuruluşların performansı İslam moral ekonomisi perspektifinden değerlendirildi. 1970’li yılların ortalarından itibaren İslami bankaların ticari bir şekil aldığı, bu bankaların İslam moral ekonomisinin amaçlarını gerçekleştirmede başarısız olduğu ifade edildi. Bu sosyal başarısızlığın sebepleri olarak bu bankaların konvansiyonel bankaların faaliyetleri ile uzlaşarak kendilerini neo-klasik iktisat içerisinde konumlandırması, farklı mekanizmalar kanalıyla faizin bir şekilde bu bankaların faaliyetlerine girmesi, yatırım anlayışlarının şekil itibariyle fıkhi kurallara uymayla sınırlı kalması ve ahlaki prensipleri dikkate almamaları olarak gösterildi. Ayrıca bu bankaların kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarının zayıf olduğu, kurumsal yönetim performanslarının düşük olduğu ifade edildi. İslami bankaların sosyal başarısızlığının düzeltilmesi için İslam moral ekonomisinin amaçlarını kendi amaç fonksiyonlarına içselleştirmeleri gerektiği, 1960’lı yılların sonlarında Mısır’da kurulan Mith Ghamr İslami bankasının ideal bir İslami bankacılık modeli olarak dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca İslami mikro finans kuruluşları, kalkınma odaklı vakıflar, zekat fonları, İslami rehin sandığı kurumları gibi bankacılık dışı finansal kuruluşları dikkate almak gerektiği ifade edildi.

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.