Kitap Müzakeresi – İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları

0
1233

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen kitap müzakereleri kapsamında Doç. Dr. Ömer Karaoğlu, 19 Nisan 2019 Cuma günü “İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16. Yüzyıl)” kitabının sunumunu gerçekleştirdi.

16. yüzyılda Müslüman dünyada ilmi ve iktisadi anlamda mevcut vaziyetin, oryantalist bir bakış açısıyla taklit ve durgunluk olarak görülmesinin önemli bir problem olduğunu ifade eden Karaoğlu, kendi tarihimize ait temel paradigma ve zihniyeti görmeden yapılan yorumların doğruluktan uzak olduğuna işaret etti. Ayrıca Karaoğlu, meseleleri Batı dünyası ile mukayese ederken bu anlamda dikkatli olunması ve anakronizme düşülmemesi gerektiğini belirtti. Buna ilave olarak, akademik çalışmalarda dil bilmenin ve asli kaynakları kullanmanın önemini vurguladı.