İslam İktisadı ve Finans Bölümüne Öğrenci Alımı Başlıyor

0
1394

Fakültemiz bünyesinde 2021 yılında kurulan İslam İktisadı ve Finans bölümüne öğrenci alımına yönelik Yükseköğretim Kurulu tarafından onay verildi. Fakültemiz, İslam İktisadı ve Finans bölümü için hazırlıklarını tamamladı. YKS 2021 Tercih Kılavuzunda yer alacak olan bölümümüz, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında ilk öğrencilerini bekliyor.

İlk etapta lisansüstü çalışmalarını İslam İktisadı ve Finansı alanında tamamlayarak uzmanlaşmış 3 öğretim üyesi alımı ile ilgili süreç tamamlandı. YÖK tarafından 40 öğrenci kontenjanına ilave olarak 5 uluslararası öğrenci kontenjanı tanımlanmıştır. Bölümüze gelen öğrencilerin İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İlahiyat bölümleri ile çift anadal (ÇAP) yapma imkânı oluşturmak üzere çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış bulunmaktadır.

İslam İktisadı ve Finans bölümü; iktisat, finans ve ilahiyat alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip öğrenci yetiştirmeyi hedefliyor. Böylece hem katılım finans sektörünün hem de akademinin, nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. İslam İktisadı ve Finans Bölümü mezunları; katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılamasının yanında Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının girebildiği kaymakam adaylığı, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi kurum sınavlarına girebileceklerdir.

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve diğer akademik faaliyetler, üniversiteye bu alanda bilgi ve tecrübe birikimi kazandırırken, İslam İktisadı ve Finans Bölümümüz, İSEFAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerle desteklenecek ve gelen öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik zengin imkânlar sunulacaktır.

Son yıllarda yükselen ve ilgi gören bir alan olan İslam İktisadı ve Finans bölümünden mezun olacakların, ekonominin reel kesimi başta olmak üzere  finans ekosistemine önemli katkılar sunması hedeflenmektedir.

Bölümümüzün üniversitemize ve bilim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı