Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları Çalıştayı

0
799

Tarih: 09 Mayıs 2022

Yer: İSEFAM Seminer Salonu

Saat: 09.00-17.30

Vakıf müessesesi geçmişten günümüze Müslüman toplumlarda çok boyutlu bir müessese olarak dikkat çekmektedir. Dini, sosyal, siyasi veçheleri yanında iktisadi boyutlarıyla da Müslüman toplumların hayatında önemli bir yeri olmuştur. Vakıf müessesesi, para vakıflarıyla toplumun kredi ve finans ihtiyacını karşılamış, çeşitli kurumlarıyla topluma önemli bir istihdam alanı sağlamış, vakıf arazilerle üretime katkı yapmış ve genel olarak Müslüman toplumların iktisadi hayatının önemli bir parçası olmuştur. 19. yüzyıldan günümüze önemli sorunlarla boğuşmak durumunda kalsa da vakıf müessesesi bu iktisadi fonksiyonlarını belli düzeylerde devam ettirmektedir. Ayrıca vakıf müessesesinin günümüz iktisadi yapısı içerisinde çeşitli açılardan güncellenerek ve geliştirilerek Müslüman toplumlarda yeniden önemli bir konuma gelebilmesi tartışılmaktadır. Özellikle İslam iktisadı çerçevesinde vakfı sukuk, mikrofinans, kitle fonlaması gibi araçlarla birlikte düşünen yeni model önerileri ortaya konmaktadır. Bu çalıştay vakıfların Müslümanların iktisadi hayatına katkılarını tarihsel ve güncel bir perspektiften ele almayı hedeflemektedir.

  • Tarihte Vakıfların Gelir Gider Dengesi
  • Tarihte Vakıfların İstihdama Etkisi
  • Çağdaş Dönem Vakıfların İktisadi Analizi
  • Çağdaş Dönem Vakıf Temelli Yeni Model Önerileri

İSFA’nın katkılarıyla SAÜ İSEFAM tarafından düzenlenen çalıştay yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları Çalıştayı