8. İslam İktisadı Atölyesi Yaklaşıyor

0
799

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 16 – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 8. İslam İktisadı Atölyesini düzenleyecektir. Bu yılki atölyenin başlığı “İslam İktisadı Kurumları” olacaktır.

16-18 Eylül 2020- Grand Cevahir Hotel, İstanbul

Not: Nisan 2020’de gerçekleşmesi planlanan bu atölye koronavirüs kapsamında alınan önlemler gereği Eylül 2020’de gerçekleşecektir.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 16 – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 8. İslam İktisadı Atölyesini düzenleyecektir. Bu yılki atölyenin başlığı “İslam İktisadı Kurumları” olacaktır.

Birkaç finansal kuruluştan kaynaklanan meşhur kredi krizinin, birçok ülkede tüm finansal yapıyı gölgeleyen sistematik bir risk haline gelmesinden bu yana uzun zaman geçmedi. Bazı finansal kuruluşların çöküşü, birbiri ardına düşen makroekonomik göstergeler ile birçok ekonomiyi etkiledi. Bu nedenle ekonomik, finansal ve düzenleyici sistemin mevcut yapısı ve politika çerçevesi entelektüel ve politik söylemde en üst düzeyde sorgulanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, düzgün işleyen ekonomik ve finansal kurumlara olan ihtiyaç geniş bir oranda kabul bulmuştur. Ancak başlangıçta ortaya çıkan soru, İslami finansal kurumlarının, konvansiyonel kurumların bıraktığı boşluğu kapatmak konusunda yapabilecekleriyle ilgilidir. Bu çerçevede akademik literatürde vakıflar üzerine yapılmış örnek olay incelemeleri ile mikro finans ve sözleşmelerin hukuki niteliğine değinen ancak günümüz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürün ve kurumların dönüşmesi meselesinde eksik kalan makaleler çok fazladır. Bu alanda öncü olan isimler bir yol çizip, iz bıraktılar. Şuan yapılması gereken ise günümüz modern toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, İslam tarihinin klasik yapısında gömülü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumları inşa etmektir. Bu amaçla, İKAM himayesinde, İslam iktisadı disiplininden deneyimli akademisyenler farklı bakış açılarını sunacak, mevcut çalışmalar eleştirel bir biçimde değerlendirilecek ve ortak bir gelecek inşa süreci için öneriler sunulacaktır. Bu çerçevede “İslam İktisadı Kurumları” başlığıyla gerçekleştirilecek atölyede ele alınacak konular aşağıda belirtilen başlıklara işaret etmekle birlikte, bunlarla sınırlı kalmamalıdır:

 1. Klasik Dönem İslam İktisadı Kurumları ve Bunların Modern Dönemde Uygulamaları
 2. Kamu Malının Hükmü ve Klasik Vakıf Yapısının Eksik Yönleri
 3. Vakıfların Sosyal Rolü Kapsamında Çağdaş Meseleler
 4. İslam Sözleşme Hukukunun Yeni Uygulamaları
 5. İslami Mikro Finansın Yayılması: Yoksullar İçin Sürdürülebilir Finansal Sistemler
 6. Kobilerin Finansmanı
 7. Sosyal Finans Kurumları
 8. İslami Finansın Kurumsallaşmasında Ürün Geliştirme ve Hedefler
 9. Zekât’ın Yeni Kurumsallaşma Önerileri
 10. Kitlesel Fonlama Modelleri
 11. İslami FinTek’in Kurumsallaşması
 12. Gelir Dağılımı ve Yeni Vergi Uygulamaları
 13. Yeni Ortaklık Modelleri
 14. İslam İktisadı Perspektifinden Uluslararası İktisadi Kurumsallaşmalar
 15. İslam İktisadı Perspektifinden Dış Ticaret Rejimleri

Katılımcı Formu

https://bit.ly/3bhMIZP