Mezunlarımız

Ad-Soyad Program Tarih Tez Adı
MÜCAHİT ÖZDEMİR DR 2018 Türkiye’de İslami Mikrofinans Üzerine Uygulanabilir Model Önerileri
MUHAMMED EMİN DURMUŞ DR 2020 OSMANLI VAKIF HUKUKUNDA MUKÂTAA
SALİH ÜLEV DR 2021 İSLAM MİKROFİNANS PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ: İKSAR KARZ-I HASEN ÖRNEĞİ
MERVAN SELÇUK DR 2021 İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA PARASAL BİRLİK MÜMKÜN MÜ? D-8 ÜLKELERİNİN OPTİMUM PARA SAHASI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
MERVAN SELÇUK YL 2016 Zekâtın Modern Anlamda Kurumsallaşması ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi
MUHAMMED EMİN DURMUŞ YL 2016 Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Üsküdar Para Vakıfları
MUHAMMED YURTSEVEN YL 2016 İmam Muhammed eş-Şeybanî’nin “Kitabu’l Kesb”i Çerçevesinde İktisadi Görüşleri
SAİME KAVAKCI YL 2016 İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk
SALİH ÜLEV YL 2016 Borsa İstanbul Katılım Endeksinin Piyasa Faiz Oranları ile İlişkisi ve Performansının Analizi
ABDULLAH OKULU YL 2017 Sukuk Uygulamaları ve Dünya Hukuk Piyasasının Gelişimi
İSMAİL BEKTAŞ YL 2017 Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Para Vakıfları
KADİR KIZILTEPE YL 2017 Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin İslam Ekonomisi, Katılım Bankacılığı Algısı ve Faiz Hassasiyeti ( Sakarya Örneği)
MARIEM MINNY YL 2017 The Impact of Interest Rate Fluctuations on the Participation Banks Profitability: Turkey Case
AHMET HAMDEMİRCİ YL 2018 Adil Ekonomik Düzen’de Kredi Sistemi ve Uygulamaları
ARİF AKKAYA YL 2018 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Muhasebe Kayıtları Işığında Üsküdar Para Vakıfları
NAZAN KAPICI YL 2018 Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
ÖZNUR AK YL 2018 Muhafazakâr Kesimin Aşırı Tüketim Alışkanlıklarını Belirleyen Nedenler ve İsraf Boyutu: Türkiye-Malezya Karşılaştırması
VEYSEL ALADA YL 2018 2008 Krizinin İslami ve Konvansiyonel Bankalar Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz
ABDULLAH TALHA GENÇ YL 2019 Türkiye’de Karz-ı Hasen Sandık Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma
ALİ İHSAN ER YL 2019 Hutbelerdeki İslam İktisadı ile İlgili Söylemlerin Tahlili: İstanbul ili Örneği (2001-2018)
BÜNYAMİN KAYALI YL 2019 İslamcı Dergilerde Ekonomiye Bakış (Hareket ve Büyük Doğu Dergisi Örneği)
DİNA HARYATİ YL 2019 Sorunlu Finansmanı Etkileyen Faktörler: Endonezya’da İslami Bankalar Örneği
GÜNAY TERZİ YL 2019 Türkiye’de Zekatın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma (Kocaeli Örneği)
MURAT BOZKURT YL 2019 Türkiye’de Bankacılık Sektörünün  Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılık Üzerine bir İnceleme
ONUR CERUZ YL 2019 Katılım Bankalarında Dış Ticaretin Finansmanı ve Eximbank Kredileri
MUHAMMED NAZIM NUR YL 2019 Kamu Özel Sektör İşbirliği Yatırımlarının Finansmanında İslami Finans Aracı: Sukuk
NURETTİN ARSLAN YL 2019 Orta Gelir Tuzağının Önlenmesinde İslami Bankacılığın Rolü
Mohammed M.L. ALKHAWAJA YL 2019 Credit Risk Management a Comparative Study Between Islamic and Conventional Banks in Turkey
İLYAS CEYHAN YL 2019 Faizsiz Finans Uygulamalarının Türk Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
YASEMİN KATIRCI YL 2019 Müşterilerin Banka Tercihlerini Rasyonelleştirme Gerekçeleri Üzerine Bir Araştırma: Diyanet Personeli Örneği
ESMA BOYDAK YL 2020 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN BANKA TERCİHİNE ETKİSİ (GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ)
E. A. MOHAMMAD AHMED AL-OLOFI YL 2020 PARA POLİTİKASININ YEMEN’DE BANKA KREDİLERİNE ETKİSİ: 1995-2014 DÖNEMİ
MUHAMMED BEŞİR ÇALIŞKAN YL 2020 NURETTİN TOPÇU’DA İKTİSADİ İNSAN TASAVVURU
MOHAMED AHMED SAMİREH YL 2020 MURABAHA’NIN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ (KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ)
MOHAMED A. A. MOHAMAD YL 2020 TEKAFÜL SİGORTASI AÇISINDAN SUDAN ÖRNEĞİ
ABDİLATİF MAO ALİ YL 2020 ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF CAPITAL ADEQAUCY RATIO: THE CASE OF ISLAMIC BANKS IN THE GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)
MAHMOUD IZOLI YL 2020 KAMU KATILIM BANKALARININ İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ (2010-2019)
MUHAMMED ZİYA HAMVİ YL 2020 LİKİDİTE RİSKLERİ YÖNETİMLERİ (KATILIM BANKALARI İLE GELENEKSEL BANKALARIN MUKAYESESİ)
CÜNEYT ÖZDEMİR YL 2021 SİVİL TOPLUM KURUMLARININ YETİMLERE YÖNELİK FAALİYETLERİNİN ANALİZİ: İHH ÖRNEĞİ
FATCHUL WACHID YL 2021 YURT DIŞI EĞİTİM BURSLARININ BURSİYERLERİN MADDİ (EKONOMİK) VE MANEVİ REFAHLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN CIBEST MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÖRNEĞİ
DANİA FARHOUD YL 2021 TÜRKİYE’DE TÜRK VE SURİYELİ MÜŞTERİLERİN İSLAMİ BANKACILIĞA KARŞI TUTUMU; TEHDİTLERİ VE FIRSATLARI
LUTFUN NAHAR YL 2021 İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANSTA BÜYÜME VE STRATEJİ: BANGLADEŞ VE MALEZYA ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ
LEYLA ERGENE YL 2021 TÜRKİYE’DE KÂR PAYI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EMİNE YAZICI YL 2021 KATILIM BANKALARININ YENİLİKÇİ ÜRÜN GELİŞTİRME YETENEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ABDEL R. A. A. RA’UOF KHAIR YL 2021 COVID-19’UN SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ