Mezunlarımız

Ad-Soyad Program Tarih Tez Adı
MÜCAHİT ÖZDEMİR DR 2018 Türkiye’de İslami Mikrofinans Üzerine Uygulanabilir Model Önerileri
ABDULLAH OKULU YL 2017 Sukuk Uygulamaları ve Dünya Hukuk Piyasasının Gelişimi
ABDULLAH TALHA GENÇ YL 2019 Türkiye’de Karz-ı Hasen Sandık Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma
AHMET HAMDEMİRCİ YL 2018 Adil Ekonomik Düzen’de Kredi Sistemi ve Uygulamaları
ALİ İHSAN ER YL 2019 Hutbelerdeki İslam İktisadı ile İlgili Söylemlerin Tahlili: İstanbul ili Örneği (2001-2018)
ARİF AKKAYA YL 2018 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Muhasebe Kayıtları Işığında Üsküdar Para Vakıfları
BÜNYAMİN KAYALI YL 2019 İslamcı Dergilerde Ekonomiye Bakış (Hareket ve Büyük Doğu Dergisi Örneği)
DİNA HARYATİ YL 2019 Sorunlu Finansmanı Etkileyen Faktörler: Endonezya’da İslami Bankalar Örneği
GÜNAY TERZİ YL 2019 Türkiye’de Zekatın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma (Kocaeli Örneği)
İSMAİL BEKTAŞ YL 2017 Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Para Vakıfları
KADİR KIZILTEPE YL 2017 Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin İslam Ekonomisi, Katılım Bankacılığı Algısı ve Faiz Hassasiyeti ( Sakarya Örneği)
MARIEM MINNY YL 2017 The Impact of Interest Rate Fluctuations on the Participation Banks Profitability: Turkey Case
MERVAN SELÇUK YL 2016 Zekâtın Modern Anlamda Kurumsallaşması ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi
MUHAMMED EMİN DURMUŞ YL 2016 Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Üsküdar Para Vakıfları
MUHAMMED YURTSEVEN YL 2016 İmam Muhammed eş-Şeybanî’nin “Kitabu’l Kesb”i Çerçevesinde İktisadi Görüşleri
MURAT BOZKURT YL 2019 Türkiye’de Bankacılık Sektörünün  Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılık Üzerine bir İnceleme
NAZAN KAPICI YL 2018 Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
ONUR CERUZ YL 2019 Katılım Bankalarında Dış Ticaretin Finansmanı ve Eximbank Kredileri
ÖZNUR AK YL 2018 Muhafazakâr Kesimin Aşırı Tüketim Alışkanlıklarını Belirleyen Nedenler ve İsraf Boyutu: Türkiye-Malezya Karşılaştırması
SAİME KAVAKCI YL 2016 İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk
SALİH ÜLEV YL 2016 Borsa İstanbul Katılım Endeksinin Piyasa Faiz Oranları ile İlişkisi ve Performansının Analizi
VEYSEL ALADA YL 2018 2008 Krizinin İslami ve Konvansiyonel Bankalar Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz
MUHAMMED NAZIM NUR YL 2019 Kamu Özel Sektör İşbirliği Yatırımlarının Finansmanında İslami Finans Aracı: Sukuk
NURETTİN ARSLAN YL 2019 Orta Gelir Tuzağının Önlenmesinde İslami Bankacılığın Rolü