Hasan DURMUŞ

0
2397

Özgeçmiş: 2006 yılında Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesi ’nden, 2013 yılında ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2017 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlayıp, 2018 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim dalında doktora öğrenimine başladı.

Tezler: Yüksek Lisans 2014-2017 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İktisat Anabilim Dalında

Tez Adı: Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi ve Süper Lig Takımlarının Sportif ve Mali Başarı Üzerine İki Eksenli Analiz

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Baki DEMİREL

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. DURMUŞ, HASAN (2018). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Örtük Enflasyon Ve Açık Enflasyon Dönemleri Üzerine Bir Değerlendirme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 181-201.

2. DEMİREL BAKİ, DURMUŞ HASAN(2017). “Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi Ve Süper Lig Takımlarının Sportif Ve Mali Başarıları Üzerine Bir Uygulama”, İktisat Ve Toplum, 7(83), (Yayın No: 3979710)

3. Schnei̇der, F . (2020). Wastıng Food – An Insıstent Behavıour Çeviri: Gıda Atıkları – Kalıcı Bir Davranış (H. Durmuş, Çev.) . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 6 (2) , 227-241 . DOI: 10.25272/ijisef.753421

4. Er, Hülya ve Durmus, Hasan (2020). A Research on the Percepiıons of Individuals Towards Participation Insurance (Takaful). 2018–2033. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.DEMİREL BAKİ, DURMUŞ HASAN (2017). Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi Ve Süper Lig Takımlarının Sportif Ve Mali Başarı Üzerine Araştırma. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No: 3956166)

2. DURMUŞ HASAN, NAİMOĞLU MUSTAFA (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Harcamalarının Bulundukları İlçe Ekonomisine Katkıları: Hendek Meslek Yüksekokulu Örneği: (2017-2018). 2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam metin) (ISBN: 978-605-82193-6-6).

 

3. HARUNOĞLU ERDAL, DURMUŞ HASAN, ER HÜLYA(2018). Sosyal Adaletin Sağlanmasında Katılım Bankalarının Rolü. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin).

 

4. ER HÜLYA, DURMUŞ HASAN (2018).  Bireylerin Katılım Sigortacılığına( Tekafül) Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası İslam Ekonomisi Ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü(ICOIEF 18) (Özet Bildiri) (ISBN 978-605-9554-28-2).1.