İslam İktisadı Atölyesi İSEFAM Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

0
2362

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin birlikte düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 31 Mart 2017’de İstanbul ve 1-2 Nisan 2017’de Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede bu yıl faiz meselesi ele alınmıştır. Farklı ülkelerden 20’den fazla katılımcının sunum yaptığı atölyede İslam İktisadı Perspektifinden faiz sorunu tartışılmıştır. Bu vesile ile yurtiçi ve yurtdışından bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek, mevcut faizli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda ne tür sorunlara yol açtığı üzerinde durulmuş ve buna yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Atölyede; Müslüman Toplumlar bakımından faizin yeri ve bu sisteme karşı oluşturan alternatifler, faizli iktisadi sistemden faizsiz sisteme geçiş süreci ve faizsiz bir iktisadi sistemde devletin rolü, faizsiz sistemde üretim ilişkileri ve günümüzün borca dayalı iktisadi yapısının geleceği gibi konular çerçevesinde mevcut durum ve buna yönelik somut çözüm önerilerinin aranması amaçlanmıştır.
Genel anlamıyla İslam İktisadı Atölyesi’nin temel amacı başta Müslüman Ülkelerde karşılaşılan problemler olmak üzere, mevcut iktisadi sistemin ortaya çıkardığı sorunlara karşı çözüm bulmaktır. İslam İktisadı, literatürde giderek artan bir şekilde ele alınmakta ve birçok mecrada tartışılan güncel bir arayış haline gelmektedir. Bu atölyelerle birlikte İslam İktisadı alanında seçilmiş konu başlıkları üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışmalar üzerinden mevcut durumlar yeniden değerlendirilerek gelecekte yapılması gereken yeni çalışma alanları da tespit edilmektedir. Bu bağlamda, hem teorik hem de uygulama alanları hakkında farklı perspektiften meseleler tartışılarak bugünün iktisadi sorunlarına katkı yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu atölyeler vesilesiyle Müslüman dünyanın son birkaç yüzyıldır içerisinden geçtiği ekonomik ve siyasi kargaşadan çıkmasına yardımcı olabilecek şekilde güncel ve somut katkılar yapılması hedeflenmektedir