Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin DURMUŞ

0
2237

Özgeçmiş: 2009 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2014-2015 yılı arasında 9 ay Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde İmam-Hatip olarak görev yaptı. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlayıp aynı bölümde doktora öğrenimine başladı. 2015 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma (İSEFAM)’da araştırma görevlisi olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Muamelat Fıkhı, Osmanlı İktisat Tarihi

Tezler: Yüksek Lisans 2014-2016 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Ekonomisi Ve Finansı Anabilim Dalı

Tez Adı: Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Üsküdar Para Vakıfları  (2016)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Süleyman Kaya

Proje:

Proje Başlığı: 18. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıflarının Gelir Ve Giderlerinin Analizi, Tübitak 1001 Projesi 15/05/2018 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Bursiyerler: Muhammed Emin DURMUŞ, İsmail BEKTAŞ, Saime KAVAKCI, Hülya ÖNDER, Rabia SALUR

Araştırmacılar: Erol ÖZVAR, Kenan GÖÇER, İsmail KURT

Yürütücü: Süleyman KAYA

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Durmuş, Muhammed Emin, Kaya, Süleyman (2018). Türkiye’de Vakıflar Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1984-2016).  Vakıflar Dergisi, 1(49), 131-146.

2. Durmuş Muhammed Emin, Yardımcıoğlu, Fatih (2018). İlahiyat Öğrencileri Ne Kadar İslami Finans Okuryazarı?  Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 167-183.

3. Kaya, Süleyman, Durmuş, Muhammed Emin, Bektaş, İsmail, Akkaya, Arif (2017). Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyıl Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri.  International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 3(3), 50-62.

4. Durmuş, Muhammed Emin, Bektaş, İsmail (2017). Osmanlı’da Muhasebe Usulü Ve Vakıf Muhasebe Kayıtları Okuma Kılavuzu.  Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 196-209.

Kitap Bölümü

Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans, Bölüm Adı:(1.Bölüm Temel İslami Finansal Kavramlar) (2018), Selçuk Mervan, Durmuş Muhammed Emin, Ülev Salih,  Pesa Yayınları, Editör: Görmüş, Şakir, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 122, Isbn:978-605-68010-3-7, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Bildiriler

  1. Durmuş Muhammed Emin, Uyğun Uğur (2017). Türkiye Ve Malezya Örneğinde İhracat Ve İthalatın Ekonomik Büyüme İle İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi.  Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumuna (Efeos) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

2. Durmuş Muhammed Emin, Kahraman Mehmet Ali (2016). İmam Hatip Lisesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kur An Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  International Congress On Political, Economic And Social Studies (Icpess) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

  1. Aslan Hakan, Durmuş Muhammed Emin (2015). İslami Sigortacılık Tekafül Yöneticilerin Perspektifinden Türkiye Uygulaması.  International Congress On Islamic Economics And Finance – 2015 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kitap Editörlüğü

International Congress on Islamic Economics and Finance Proceedings Book, Volume: IV, Beşiz Yayınevi