Arş. Gör. Dr. Mervan SELÇUK

0
2170

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Mervan Selçuk, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini aynı yerde tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünü kazanmış, 2014 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı programındaki yüksek lisans eğitimini, “Zekâtın Modern Anlamda Kurumsallaşması ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi” adlı teziyle tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları

Zekatın Kurumsallaşması, İslam Ülkeleri Arasında Para Birliği

Tezler

Zekâtın Modern Anlamda Kurumsallaşması ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi, 2016, Sakarya Üniversitesi

Danışman: Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SELÇUK M.,YARDIMCIOĞLU F. (2017).  İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi.  International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(3), 63-78., Doi: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.06

ÜLEV S.,SAVAŞAN F.,SELÇUK M. (2017).  Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi.  International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(2), 125-148., Doi: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.06

 Bildiriler

SELÇUK M., SAVAŞAN F. (2017).  Türkiye Varlık Fonu ve İslami Finans Alanına Muhtemel Etkileri.  INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

SELÇUK M., ÜLEV S. (2017).  Kripto Para Sistemlerinin İslami Perspektiften Değerlendirilmesi.  INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÜLEV S., SELÇUK M. (2016).  Fındık Üreticileri İçin Alternatif Bir İslami Finansman Yöntemi Olarak Selem Akdi Ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model Önerisi.  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (Özet Bildiri)

SELÇUK M., GÖRMÜŞ Ş. (2016).  Türkiye de Kurumsal Olarak Uygulanabilir Bir Zekât Modeli.  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (Özet Bildiri)

SELÇUK M., GÖRMÜŞ Ş. (2016).  Zekâtın Kurumsallaşmasının Seçilmiş İslam Ülkeleri Tecrübeleri Çerçevesinde Analizi.  The International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin Bildiri)

SELÇUK M. (2015).  İslâmî Bir Sigorta Deneyimi Olarak Tekâfül.  IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 4, 349-358. (Tam Metin Bildiri)

SELÇUK M. (2014).  Revaçta Olan Bir İslâmî Finansman Aracı Sukuk.  III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri)

Alınan Ödüller

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması 2018 yılı 1.lik Ödülü

Editörlük

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Sakarya Gelişim Ofset

International Congress on Islamic Economics and Finance  ICISEF 2015  Proceedings Volume I  Islamic Economics , Kitap, Editör, Beşiz Publications